Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cijelog

VIRTUAL PROTOTYPE IN SHIP DESIGN

... iz područja virtualne stvarnost predstavljaju vrijedan alat za osnivanje i modeliranje geometrijskih i drugih značajki broda.Kao posljedica toga brodogradnja se kreće u pravcu prihvaćanja alata za 3-D modeliranje, vizualizaciju i simulacije koji omogućuju projektiranje i razvoj cijelog broda u ...

EPILEPSIJA U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM RO\ENE U RIJECI OD ...

Dok je tvr-dokornu epilepsiju s ponavljaju}im napadima tijekom cijelog vremena pra}enja imalo 8 (26,6%) pra}ene djece, iznena|uje velik broj - 15 (50,0%), u kojih se epilepti~ni napadi nisu ponavljali vi{e od 5 godina, 16 (53,3%) bolesnika lije~eno je s dva ili vi{e antiepilepti~na lijeka.

080126 Breast Cancer BOS FINAL

lumpektomija vam ne guarantuju nestanak karcinoma dojke iz cijelog organizma. U organizmu se mogu zadržati male kancerogene ćelije koje su premalene da bi se otkrile.

O nama

proteže duž cijelog kampa uz na-jatraktivnije biogradske plaže vodi Vas do samog centra grada. Bogata gastronomska ponuda našeg restorana « Kameni dvori « i

Vos et al. 1995 AFLP:a new technique for DNA fingerprinting ...

unutar cijelog uzorka, te zahtijeva posebnu pažnju i može poslužiti u programima propagacije • Populacija s lokaliteta Prekinutobrdoje najmanja populacija s izrazito malom genetskom varijabilnošću pa prema tome

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

Edward Francis * jekom cijelog svog radnog vijeka bavio se tularemijom, pa je bakteri-ja po njemu i dobila ime. Već 1920. godine Franc is je pokazao da F. tularensis ima sposobnost ulaska u stanicu.

HYGIENIC WATER SUPPLY FOR THE BEES HIGIJENSKA POJILICA ZA PČELE

Tijekom cijelog trajanja pokusa snaga pčelinjih zajednica bila je ujednačena. U razdoblju od 26. srpnja do 29. rujna 2006. godine 83 zajednice su potrošile ukupno 374,10 litara vode.

Razvoj mjernog instrumenta za evaluaciju zadovoljstva ...

Kao što je već ranije spomenuto, revizije su povijesno korištene u različitim situacijama za opis cijelog spektra aktivnosti. Obzirom da je u prošlosti primjena revizija bila uglavnom povezana s analizom financijskog zdravlja organizacije jasno je zašto komunikacijske revizije dijele velik broj ...

Company profile rofil firme

Pristup zadacima SIMECO.SYSTEMS-a osigurava da svi projekti, usvajanjem HSE procedura u toku cijelog ciklusa implementacije projekata, zadovoljavaju zahtjeve za bezbijednost po zdravlje i zaštitu okoliša.

METHOD OF LEARNING AND PROFICIENCY ACQUIRING IN ARTISTIC ...

opštetjelesnom razvoju cijelog organizma. Neophodno je da se u samoj realizaciji programskih sadržaja akrobatike pristupi ozbiljno i temeljito.