Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dhjetor

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. - Pasqyrat Financiare me ...

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. Pasqyrat Financiare me 31 Dhjetor 2006 (se bashku me raportin e kontrollorit te pavarur)

STRENGTHENING OF RULE OF LAW IN KOSOVO II: - Prishtina, April ...

Kosovo Anti-Corruption Agency. Available at http://www.akkks.org/repository/docs/Raporti_Vjetor_2010_janar_dhjetor.pdf (accessed April 20, 2011).

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT HYRJE

Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën Universale pё. r të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e

Akademik asoc. Prof. Dr. Ilirjan Malollari

P.G. Klepetsanis I.Xh. Malollari, M. Bakalli , E. Shehu and P.G.Koutsoukos , "M inerals fouling of heat exchangers", Proceedings of International Conference" Bashkepunimi Shkencor dhe Teknologjik Shqiperi-Greqi", Tirane - Dhjetor 2002, p.46-59 29.

UDC editions bibliography - Updated 10.03.2011

2 Albanian [Shqip] General information UDC name Klasifikimit Dhjetor Universal (KDU) Main organization National Library of Albania (Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë) - http://www.bksh. al/ Script Latin Additional notes In Albania UDC is used in public libraries ELECTRONIC LAST DATE FULL MEDIUM/MRF ABRIDGED ...

NJOFTIM - D R E J T O R Klodiana CANKJA - Për arsye të ...

Dhjetor 2009 , faqja elektronike e Agjencisë së Prokurimit Publik nuk do të jetë e aksesueshme. Lutemi të merrni masat e nevojshme, për të mos penguar aktivitetin tuaj

Curriculum of the Elementary Schools of Albania

N endor Dhjetor 1964, f. 18. '"Pardje u h:ip seanca e pare e mbledhjes Be keshillit aresimore." B ashkimi. 1 7 Korrik 1946, f.2. * Thoma Deliana, "Fjala e zv., Ministrit te Aresimit. dhe Kultures.

DRAFT . To interpret the Decision of the Ministry of Finance ...

më 1 janar 2004 (ose, në mënyrë ekuivalente, mbyllja e veprimtarisë së biznesit më 31 dhjetor 2003). Njësia ekonomike A i ka paraqitur pasqyrat financiare vjetor e sipas PPPK-ve të mëparshëm për çdo datë 31 dhjetor

2 0 1 1 - Numri i parë i Gazetës “Korca” dhjetor 1992 ...

2 0 1 1 „Kur merr PUSHTETIN, mos mblidh rreth vehtes njerëz të këqinj dhe të paaftë, se për tërë dështimet do të akuzojnë Ty.“ SOLONI Gazetë e pavarur: Social patriotike, letrare, kulturore-artistike, satirike, humoristike, sportive.

PLANI RREGULLUES I TIRANËS PRRT

1 PLANI RREGULLUES I TIRANËS PRRT Raportii ndërmjetëm Prezantimii arritjevedhe propozimetparaprake Dhjetor 2007 Urbaplan Nëbashkëpunimme Co PLAN Plani Rregullues Urban-Tirana