Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etkisi

Plasebo Kavram› ve Plasebo Etkisi

58 Plasebo Kavram› ve Plasebo Etkisi Dr. Erol GÖKA 1 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2000/Belek Antalya, sunulmuştur. 1 Doç., Ankara Numune Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi, Psikiyatri Bl., Ankara.

Türk Halknda Ramazan Orucunun Akut Miyokard İnfarktüsü ...

164 Yeni Tp Dergisi 2011;28(3):164-168 162 Orijinal makale Türk Halknda Ramazan Orucunun Akut Miyokard İnfarktüsü Sirkadiyen Ritmi Üzerindeki Etkisi Ahmet KARABULUT 1, Kadir TOPÇU 2, Bülent UZUNLAR 1, Mahmut ÇAKMAK 1 1 İstanbul Medicine Hospital Kardiyoloji Kliniği, İSTANBUL 2 ...

Şemaya Dayalı Sözlü Matematik Problemi Çözme ...

YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜ PROBLEM ÇÖZME PERFORMANSLARINA ETKİSİ 197 Montague, M., & Bos, C. S. (1986). The effect of cognitive strategy training on verbal math problem solving

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Ürolojİk manİpulasyonlarin serum psa dÜzeylerİ Üzerİne etkİsİ. Üroonkolojİ/ urooncology bÖbrek tÜmÖrÜ Ön tanisi İle radİkal nefrektomİ yapilan benİn lezyonlar benign lesions underwent radical nephrectomy for renal cancer m. oğuz Şahİn, ...

Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin ...

8 Özgün Araştırma / Original Investigation Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi

İLERİ EVRE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA ANDROJEN ...

Geriatri 6 (4): 124-127, 2003 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Sertaç YAZICI Dr. Murat KOŞAN Dr. Onur KAYGISIZ Dr. Mesut TÜL Dr. Öztuğ ADSAN İLERİ EVRE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA ANDROJEN DEPRİVASYON TEDAVİSİNİN KEMİK MİNERAL DANSİTESİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ANDROGEN ...

İDİOPATİK ERKEK İNFERTİLİTESİNDE KLOMİFEN SİTRATIN ...

38 İdİopatİk erkek İnfertİlİtesİnde klomİfen sİtratin semen parametrelerİ ve gebelİk oranlari Üzerİne etkİsİ the effect of clomiphene citrate on semen parameters and pregnancy rates in cases with idiopathic male infertility fikret erdemir 1, doğan atılgan 1, adem yaşar 1, bekir ...

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin ( Olea ...

... Nisan ve Mayýs ortalamalarý nispeten yüksek olan yerlerde fizyolojik faaliyetlerin daha hýzlý gerçekleþmesinin de etkisi bulunmaktadýr.

Aynı Damlatıcıya Sahip Farklı Çaplı Damla Sulama ...

Comparison of Airborne and Ground Spray Deposits with Hollow Cone Nozzle, Low Drift Nozzle and Drift Retardant Aynı Damlatıcıya Sahip Farklı Çaplı Damla Sulama Borularının Optimum Lateral Uzunluklarına Etkisi

İş-Güç-Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal ...

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 257-277 İş-Güç-Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik- Analojik Modellerin Etkisi Effectiveness of Pedagogical- Analogical Models on Realization of Conceptual Change for Teaching Work ...