Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fakulta

Universität Karlsruhe - Fakultät für Informatik ...

Universität Karlsruhe - Fakultät für Informatik - Bibliothek - Postfach 6980 - 76218 Karlsruhe

Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra filosofie a dějin přírodních věd Lenka Příplatová Influence of a Parasite on a Phenotype of a Host - Startle Reaction (Vliv parazita na fenotyp hostitele - úleková reakce) Bakalářská práce Praha, duben 2009 Vedoucí ...

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

the language of advertising with the concentration on the linguistic means and the analysis of advertising slogans diplomovÁ prÁca jana lap*anskÁ univerzita komenskÉho v bratislave pedagogickÁ fakulta katedra anglickÉho jazyka a literatÚry *tudijn* odbor: uite*stvo v*eobecno ...

Cesk e vysok e u cen technick e v Praze Fakulta ...

Abstrakt C lem t eto pr ace je navrhnout a implementovat simul ator bezdr atov ych s t , kter y bude pou zit v multi-agentn platform e A-globe pro simulaci bezdr atov e komunikace.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ ...

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Zdravotně sociální problematika obezity u seniorů Bakalářská práce Autor: Al běta Klímová Vedoucí práce: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 12.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická ...

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická fakulta KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Autor: Mgr. Božena Velebná Názov: English for Chemists

ACADEMIC VOCABULARY

ACADEMIC VOCABULARY 1. Neutral vs academic In writing, academics use rather formal expressions uncommon in everyday language. NEUTRAL FORMAL NEUTRAL FORMAL in short, briefly in sum, to sum up only solely basically essentially mainly, mostly ...

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Príprava učiteľov v procese školských reforiem Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 16.

Katedra Informatiky Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky ...

Katedra Informatiky Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzita Komenskeho, Bratislava Graceful Tree Labeling (Ro cn kov y projekt) Richard

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická ...

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická fakulta KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Autor: Mgr. Zuzana Buráková Názov: English for Students of Geography and Ecology