Sputtr.com | Alternative Search Engine

Filozofije

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna 5. jula 1687. godine je prvi put na latinskom jeziku objavljeno najzna*ajnije delo Isaka Njutna: „Matemati*ki principi filozofije prirode" ("Philosophiae Naturalis Principia Mathematica").

Schelling's Philosophy of Art

http://www.lon.ac.uk/academic/philosophy/aesthetics/Art,%20Romanticism%20&%20Metaphysics%204.htm Art, Romanticism & Metaphysics 4 Schelling's Philosophy of Art Schelling's criticism of Kant's aesthetics.

List of publications

Filip Grgi* List of publications I. Books 1. Sekst Empirik, Obrisi pironizma , priredio i preveo, Zagreb, 2008. 2. [with I. *ehok], Filozofija: Ud*benik filozofije za *etvrti razred gimnazije , Zagreb, 2001.

Summary

©anc, Franjo: Poviest filozofije. 2 sveska, Knjiænica æivota, Zagreb 1942-1943. Tucci, Giuseppe: Istorija indijske filozofije, Nolit, Beograd 1982.

SEMINARSKI RAD IZ FILOZOFIJE

2 Rezime: Heraklit je bio gr*ki mislilac kojeg su zvali mra*nim filozofom zbog *udnog karaktera. Po njemu prvi princip sveta arhe, nije ništa drugo nego borba suprotnosti.

SANJA IVIĆ

1 Sanja Ivić Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdiplomske studije filozofije završila je na Univerzitetu Erazmus u Holandiji.

Uvod u Filozofiju Uma

OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija: Uvod u Filozofiju uma Status kolegija Studijski program Semestar Jezik ECTS bodovi Fond sati (p + v + s) Vrijeme i mjesto odr avanja nastave Izborni Preddiplomski studij filozofije III Hrvatski (predavanja seminarski radovi i ispiti) Engleski (literatura) 3 15+0+15 Omladinska 14 ...

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

Ker ideja UTD ne daje prednosti konceptu svobode ali enakosti, poskuša avtor ideološko opredeliti koncept UTD s pomočjo zemljevida politične filozofije Tonya Walterja.

QUALITY POLICY STATEMENT

QUALITY POLICY STATEMENT POLITIKA KVALITETA Politika kvaliteta preduzeća Hotel Vidovićd.o.o. sadr i sve ono što smatramo najva nijim elementima naše poslovne filozofije i usmjerena je na postizanje strateških ciljeva, koji osiguravaju ostvarenje vizije i misije preduzeća.

BUSINESS ECONOMICS

... Research Fellows: Aleksandar Cuckovic, M.A., Research Fellow Literature: B. Balj: Ekonomija i prakticna filozofija (Economics and Practical Philosophy), Beograd, Zrenjanin, 2003 B. Balj: Uvod u filozofiju (An Introduction to Philosophy), M. Perovic: Istorija filozofije (The ...