Sputtr.com | Alternative Search Engine

Godine

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

troškova za astmu, godine 1985. iznosila je 4,5, 1995. 7,9, a pre tri godine 12,6 biliona dolara (oko 20% sume se odnosi na cenu hospitalizacija i lekova) [1].

odišnju nagradu „Investitor godine”, za najveće ...

60 In­ter­vju / I n­te r­ wiev 61 In­ter­vju / I n­te r­ wiev Aktivnosti SIEPE / SIEPA Activities T he annual “Investor of the Year” award, for the largest investment in Serbia in 2006 and 2007, was presented to the VIP Mobile Company for the biggest greenfield investment, to Alena ...

Morton R. Godine Library Massachusetts College of Art 621 ...

Morton R. Godine Library Massachusetts College of Art 621 Huntington Avenue Boston, MA 02115 12 th Floor  Main Library, Computer Lab 13 th Floor  Main Library, Slide Library, Archives and Records Management Important Telephone Numbers: Library, General (617) 879-7150 Fax Machine (617) 879 ...

Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i ...

Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina 2010-2013 Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini 2010-2013. godine

STRATEGIJA NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA I SUZBIJANJA ...

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska STRATEGIJA NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI SRPSKOJ za period od 2008. do 2012. godine Strategy for Monitoring of Opiate Drugs ...

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENO - STRUČNIH RADOVA OD 2000. DO ...

10 POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENO - STRUČNIH RADOVA OD 2000. DO 2007. GODINE Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu: 1.

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI U OKTOBRU ...

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI U OKTOBRU 2011. GODINE CONSUMER PRICE INDEX IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN OCTOBER 2011 U oktobru 2011. godine na mjesečnom nivou

CENOVNIK vaûi od 01. novembra 2010. godine

ZU MEDLAB 01.11.2010.cdr. NOVI SAD, I. OGNJANOVI∆A 1, TEL: 021/422-332 ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU ZDRAVSTVENA USTANOVA KRVNA SLIKA Sedimentacija KKS (5 DIF) KS Leukociti Leukociti + DIF Trombociti Retikulociti URIN Kompletan pregled Urinokultura Urinokultura PLUS (atb za 24h) Gravi ...

1869. godine u Egiptu je sve*ano otvoren Suecki kanal

1869. godine u Egiptu je sve*ano otvoren Suecki kanal Suecki kanal, veöta*ki kanal izme*u Sredozemnog i Crvenog mora, koji razdvaja afri*ki od azijskog kontinenta i predstavlja najbliûu pomorsku vezu izme*u zapadne i isto*ne Zemljine hemisfere, sve*ano je otvoren 17. novembra 1869. godine.

03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu ...

Poštovani, pozivamo Vas na jednodnevnu radionicu u sklopu projekta "Usklañivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti (RELEEL)", koja će se održati 03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu Panonija, Ivana ...