Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iltbehandling

Iltbehandling i hjemmet Indhold: Stor tak til overlæge ...

danmaRks lunGefoRenInGs foldeR om IltbeHandlInG I Hjemmet 3 Hvordan opstår kronisk iltmangel? Ved forskellige lungesygdomme er der problemer med at overføre ilt fra lungerne til blodet.

Iltbehandling i hjemmet

Patientinformati on Århus Universitetshospital Århus Sygehus Lungemedicinsk afdeling B Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C www.aarhussygehus.dk Side 1 af 3 Iltbehandling i hjemmet Udarbejdet af: Linda Sigaard Godkendt af: Afdelingsledelsen Dato for udarbejdelse: 26-07/2010 Sidst rev. 26-07/2010 ...

Iltbehandling i hjemmet. Dansk Lungemedicinsk Selskabs ...

April 2006 Iltbehandling i hjemmet. Dansk Lungemedicinsk Selskabs rekommandationer Udarbejdet af arbejdsgruppen: Thomas Ringbæk, formand; Hvidovre Hospital, Hjerte-lungemedicinsk afd.

Tema-nummer: Iltbehandling af kroniske lungepatienter:

nr. 3 2006 danmarks lungeforenings medlemsblad temanummer: iltbehandling ilten giver mig tryghed i hverdagen ÅrsmØde: nye mÅl for fremtiden indkaldelse til ekstraordinÆr generalforsamling

Iltbehandling

2 Hvorfor iltbehandling ? Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende ned-sat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet.

MEDICINSK UDSTYR · MEDICINSKE LUFTARTER · HOSPITALSUDSTYR

201 * Livskvalitet, tryghed og døgnservice Medical Danmark A/S er landets førende lever andør af homecare iltbehandling til lungesyge mennesker.

Dansk Lungemedicinsk Selskab

1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Iltbehandling i hjemmet Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Thomas Ringbæk, Michael Skov Jensen, Anders Løkke Dato: 13.1.2008 Dato for revision: 13.1.2010 Sider: 4 I disse retningsliner for iltbehandling i hjemmet vil indikationer blive gennemgået med ...

Iltbehandling i hjemmet - Patientvejledning

Iltbehandling i hjemmet - Patientvejledning Hvordan optages ilt i lungerne? Hvordan opstår kronisk iltmangel? Hvordan påvirker iltmangel kroppen?

Iltbehandling ved akut eksacerbation af kronisk obstruktiv ...

UGESKRLÆGER 170/19 | 5. MAJ 2008 1634 VIDENSKAB OG PRAKSIS | OVERSIGTSARTIKEL Iltbehandling ved akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom Oversigtsartikel Overlæge Thomas Ringbæk, overlæge Peter Lange, læge Torben Mogensen & reservelæge Shafika Fezi Hvidovre Hospital, Hjerte ...

Kol i almen praksis

FEV1/FVC <0.70 FEV1≥80 % af forventet FEV1/FVC <0.70 50 % ≤ FEV1 <80% af forventet FEV1/FVC <0.70 30 % ≤ FEV1 <50% af forventet FEV1/FVC <0.70 FEV1 <30 % af forventet eller FEV1 <50 % af forventet med kronisk respi-rationssvigt + evt. langtids-iltbehandling. kirurgi (sjældent) Mild Moderat Svær Meget svær ...