Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kobize

JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS - POSSIBILITIES FOR REALIZATION ...

JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS - POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND »KASHUE - KOBiZE« 2 This document can be used, copied and distributed, as whole or in parts, solely in nonc ommercial purposes, with regard to copyrights, specifically indicating the source of origin.

DIRECTIVE 2004/101/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

amending Directive 2003/87/EC establishinga scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol'sproject mechanisms

Poradnik dotyczący sporządzenia iwprowadzenia raportu do ...

Działalnośd KASHUE - KOBiZE jest finansowana ze środków. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejszy dokument może byd wykorzystywany, kopiowany i roz

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

... 01692 Warszawa Tel.: +48 22 832 3301 Fax: +48 22 833 6928 Email: jacek.skoskiewicz@kobize.pl Mr. Marcin Zaczek Institute of Environmental Protection Polish Emission Trading Authority National Emission Centre Kolektorska 4 01692 Warszawa Tel.: +48 22 569 6513 Fax: +48 22 833 5754 marcin.zaczek@kobize.pl ...

POLAND’S NATIONAL INVENTORY REPORT - National Centre for ...

KOBiZE is also located in the Institute of Environmental Protection. The emission calculation, choices of activity data, emission factors and methodology are performed

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

Poland Mr. Marcin Zaczek Institute of Environment Protection Krucza 5/11D 00-548 Warszawa Tel.: +48 225 696 513 Fax: +48 228 335 754 Email: marcin.zaczek@kobize.pl Mr. Jacek Skoskiewicz Institute of Environmental Protection, National Administration of Emission Trading Scheme Kolektorska 4 01-692 Warszawa Tel ...

d uSveriZe liana 1987,04,04

40 kobiZe koba 12/2/1974 sof.dablacixe imyofeba sazgvargareT 42 osefaiSvili darejan 5/2/1950 sof.dablacixe dublireba41 ramiSvili liana 5/12/1959 sof.dablacixe imyofeba sazgvargareT

saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #2 (35), 2008

... badri cxadaZe cekvis da cekva qoreoterminis warmoSobisaTvis ..... 77 universitetis samagistro programa msoflio kinematografi: industria da xelovneba olRa eliaSvili Carlz spenser Caplini .....90 Tamar kobiZe ...

Seminarium „Konwencja LRTAP i kierunki dalszego jej rozwoju ...

... gios.gov.pl 55 Wajda Stanisław IOŚ-PIB stan.wajda@gmail.com 56 Wilczak Małgorzata Ministerstwo Środowiska malgorzata.wilczak@mos.gov.pl 57 Wilk Katarzyna Główny Urząd Statystyczny K.Wilk@stat.gov. pl 58 Wróblewska Elżbieta Ministerstwo Gospodarki Elzbieta.Wroblewska@mg.gov.pl 59 Zasina Damian KOBIZE ...