Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kolonizacijo

Y-chromosome haplogroup I prehistoric gene flow in Europe

I1b2 najverjetneje izhaja iz ju∫ne Francije/Iberije in ka∫e post-glacialno ∏iritev in ≠lovekovo kolonizacijo Sardinije pred okoli 9000 leti.

OKU BA S PRIPRAVKI CCB ZAŠČITENIH IN IZPRANIH LESNIH ...

Menimo, da je razlog za intenzivnejšo kolonizacijo izpranih vzorcev, impregniranih s CCB, izprani bor, ki v ni jih koncentracijah ni zaviral preraščanja micelija.

HOw LONG DOES EVOLUTION OF THE TROGLOMORPHIC FORM TAKE ...

... ki je omogočilo kolonizacijo in posledično izolacijo v novih podzemeljskih habitatih. Drugič, verjetno je v povezavi s pleistocenskimi dogodki pri eni liniji podzemeljskih populacij A. mexicanus prišlo do introgresivne hibridizacije s takratnimi površinskimi populacijami (0.26-2.0 Ma).

Current debates on the Mesolithic-Neolithic transition in ...

Menim, da je e prezgodaj, da bi se vrnili na model, pri katerem je kolonizacijo izvedlo kmetovalsko prebivalstvo s celine in skuam poudariti raz-line vzorce sprememb, ...

IZOLACIJA - NAMEN: preprečit i možnosti nastanka in ...

Bolnika, pri katerem po anamnezi, epidemioloških podatkih, klinični h znakih ali simptomih sumimo na kužno bolezen/kolonizacijo z epidemiološko pomembnimi mikroorganizmi, ...

Dan ozaveš!anja o antibiotikih

Pred-hodna raba antibiotikov v zadnjih treh do šestih mesecih je dejavnik tveganja za kolonizacijo z MRSA. Relativno tveganje za pojav MRSA se pove$a pri jemanju kinolonov za 3-krat, ...

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA ESBL POZITIVNIH ...

... če je bila v preteklosti pozitivna z ESBL bakterijami Nadzorne ku nine odvzamemo bolnikom z dejavniki tveganja za kolonizacijo z ESBL pozitivnimi bakterijami: ...

Kaj je Staphylococcus aureus? Kaj je MRSA?

Ali obstaja razlika med kolonizacijo in okuæbo? Da. Kolonizacija pomeni, da je MRSA pris-oten v/na telesu, vendar ne povzroœa bolezni (okuæbe).

ZDRAVLJENJE OKUŽB SEČIL

V teku so poskusi kolonizacije sečnega mehurja z nevirulentno E. coli, ki bi preprečila kolonizacijo z virulentnejšo E. coli. Razvijajo pa tudi antiadhezinska cepiva, ...

Informacije za bolnike in svojce

MRSA Informacije za bolnike in svojce Spoštovani, med obravnavo v Splošni bolnišnici Brežice smo vas/vašega svojca obvestili, da smo ugotovili kolonizacijo ali okužbo z MRSA.