Sputtr.com | Alternative Search Engine

Listnih

Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected ...

Ugotovili smo zastopanost 18 vrst pravih listnih uši, kar 14 vrst pa je bilo parazitiranih. V nabranih vzorcev smo identificirali 365 osebkov parazitoidov listnih uši, ki so pripadali 17 različnim vrstam iz 8 rodov ( Aphidius, Binodoxys, Diaeretiella, Ephedrus, Lipolexis, Lysiphlebus, Monoctonus in ...

The response of two potato cultivars on combined effects of ...

Po treh mesecih, ko so bile rastline izpostavljene vsem obravnavam, smo izmerili še vodni potencial v listih, število in dimenzije listnih re in pridelek gomoljev.

2 HISTOLOGIJA - veda o tkivih

Festuca arundinacea), Cyperaceae ) AMARILIS tip listnih re prečno AMARILIS tip listnih re vzdol no HELLEBORUS tip listnih re prečno HELEBORUS tip listnih re vzdol no GRAMINEJSKI tip listnih re prečno GRAMINEJSKI tip listnih re vzdol no Slika: Zgradba amarilis, heleborus in graminejskega ...

Spremembe uporab nekaterih fitofarmacevtskih sredstev

-listnih uši (Aphididae) in drugih listnih škodljivcev na jagodah v 0,1 % koncentraciji (10 ml na 10 l vode), tretiramo po obiranju plodov; b) v poljedelstvu : - na sladkorni in krmni pesi za zatiranje pesne muhe ( Pegomya hyoscyami ) v odmerku 400 ml/ha (4 ml na 100 m 2); c) v vrtnarstvu : - listnih ...

Insekticid v obliki kapsulirane suspenzije (CS) belkaste ...

UPORABA: Pripravek uporabljamo za zatiranje številnih škodljivcev na različnih gojenih rastlinah: a) v poljedelstvu:-na pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali za zati-ranje rdečega žitnega strgača (Oulema melano-pus) , listnih uši (Aphididae) , in žitnih stenic (Eurygaster spp .) v odmerku ...

MORFOLOŠKA ANALIZA PUHASTEGA HRASTA

... na razmerje med dol ino listnega peclja (DP) in dol ino listne ploskve (DL) (DP/DL) ..... 147 4.3.6 Razlike med populacijami glede na število listnih krp levo (KL) ..... 153 4.3.7 Razlike med populacijami glede na število listnih ...

KOSTANJEVA ŠIŠKARICA (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)

Gre za bolj ali manj okrogle ali jajčaste zadebelitve, ki se oblikujejo spomladi 2-3 tedne po začetku odganjanja na poganjkih, glavnih listnih žilah ali pri osnovi moških socvetij.

uši šiškarice ( Dysaphis devecta ) v odmerku 120-160 g/ha ...

i) namakanje platojev sadik paradi nika, paprike, jaj * evca, solate, endivije, radi * a, brokolija, bu * nic (z u itno in neu itno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bu * ke) in okrasnih rastlin pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega š * itkarja ( Trialeurodes ...

VPLIV SUŠE NA FENILALANIN-AMINOPEPTIDAZNO AKTIVNOST V ...

S pomočjo cimografije, ki temelji na določanju encimske aktivnosti s 7-amino-4-metilkumarinom označenimi aminokislinami po nativni elektroforezi, smo v surovih listnih ekstraktih navadnega fi ola ( Phaseolus vulgaris cv. Zorin) zaznali pet različnih fenilalanin-aminopeptidaznih aktivnosti.

VAJA 5 - FOTOSINTEZA Fiziologija rastlin – laboratorijske ...

oprevodnost listnih rež). Iz teh parametrov lahko izra čunamo fotosintezo, transpiracijo in Fiziologija rastlin – laboratorijske vaje 2005/2006