Sputtr.com | Alternative Search Engine

Maailmassa

V ITAMIN & MINERAL DEFICIENCY

V ITAMIN & MINERAL DEFICIENCY Vitamin and mineral deficiencies affect a third of the world's people - debilitating minds, bodies, energies, and the economic prospects of nations.

BP Statistical Review of World Energy

Nuclear energy BP Statistical Review of World Energy

Kuluttajat ristiriitojen maailmassa

III Julkaisija Julkaisuajankoh ta Vaasan yliopisto Kesäkuu 2009 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi Monografia Julkaisusarjan nimi, osan numero Hanna Leipämaa-Leskinen Acta Wasaensia, 203 Yhteystiedot ISBN 978-952-476-260-1 ISSN 0355-2667, 1235-7871 Sivumäärä Kieli Vaasan yliopisto Markkinoinnin ...

CURRICULUM VITAE - ACADEMIC THESES

Maaper¨a muuttuvassa maailmassa: V Maaper¨atieteiden p¨aivien laajennetut abstraktit. Helsinki, Suomen maaper¨atieteiden seura. Pro Terra, 41, 12-13.

HARVINAISTA SAIRAUTTA SAIRASTAVAN ELÄMÄÄ SUOMESSA ...

Tiivistelmä Referat Maailmassa arvioidaan esiintyvän 5 000-8 000 harvinaista sairautta, eikä niistä suureen osaan ole mitään hoitoa.

FEBRUARY 2012 Bulletin

Minä sydämmestäni toivon, että maailmassa olisi enemmän ystävyyttä ja rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Silloin säästyttäisiin monilta ikäviltä kohtauksilta.

Interkulttuurinen opettajankoulutus. Utopiasta ...

Julkaisun interkulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja perusteita tarkasteleva jakso koostuu seitsemästä artikkelista, jotka pohtivat opettajuuden ja opettajankoulutuksen ajankohtaisia haasteita, kansallisuuden ja identiteetin luonnetta ja olemusta monikulttuurisessa maailmassa, valmiuksia ...

The Siduhe Bridge - world's highest bridge built in China

Sillan vapaa korkeus eli siltakannen ja joenpinnan välinen etäisyys on 472 m, mikä on korkein maailmassa [1-2]. Kuukautta myöhemmin joulukuussa 2009 valmistui Kiinassa samantyyppinen Balinghen riippusilta (jv. 1088 m, kork. 370 m) [3]. ed parallel wire strands (PPWS).

SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of ...

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 3 municipalities in a globalizing environment"), in Finnish, in M. Sotarauta and K. Majoinen (eds), Kunnat virtaavassa maailmassa -- kuntien haasteet globaalissa verkostoyhteiskunnassa .

Stanislavski Suomessa

Sergei Tsherkasski, FT, Pietarin Valtiollisen Teatteritaiteen Akatemian Näyttelijäosaston (SPGATI) johtaja, näyttelijän- ja ohjaajantyön professori, Venäjä. 11.30 - 12.30 Miten Stanislavskin järjestelmä on levinnyt ja otettu vastaan läntisessä maailmassa.