Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manjinske

LJUDSKA PRAVA I MANJINSKE GRUPE

ljudska prava i manjinske grupe ljudska prava i kako se Štite nacionalne manjine izbjegla lica osobe sa invaliditetom Šta treba da uradiŠ pri susretu sa osobama...

Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava

CRNA GORA VLADA CRNE GORE Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava STRATEGIJA MANJINSKE POLITIKE Politika Vlade Crne Gore u oblasti poštovanja i zaštite ...

Julijana Brezović , Šandor Petković

2 CROATICA HRVATSKI GLASNIK Komentar (Ne)primjerena vožnja i „narodnosna vožnja" Neprimjerena vožnja kažnjava se prigodom nekog prometnog prekršaja ili ...

Na pragu Uskrsa

TJEDNIK HRVATA U MAĐARSKOJ glasnik Godina XVII, broj 14 5. travnja 2007. cijena 80 Ft www.croatica.hu - e−mail: glasnik@croatica.hu Foto: Timea Horvat Na pragu ...

Prvo spomen obiježje u regionu

Glasilo o duhovnom, kulturološkom, nacionalnom identitetu i položaju Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori e-mail: forum.bmcg@t-com.me Oktobar, 2011. godine Broj 19 ...

RELIGIJE I VEROISPOVESTI NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

Dragoljub B. Đorđević Mašinski fakultet Niš Izvorni naučni članak UDK: 316.72:2(497.11) Primljeno: 14. 01. 2006. RELIGIJE I VEROISPOVESTI NACIONALNIH MANJINA U ...

DE TAJ E DETAILS

Biblioteka otvara vrata svim mladim čitaocima U OVOM BROJU Prvi put nakon rata u Lipljanu je otvorena multietnička bib-lioteka u kojoj su svi dobrodošli i koja slu ...

Share Fund Sells States minority Stakes in Companies

42 AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 43 AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE Privatizacioni proces u Srbiji ...

SRBIJA

SRBIJA Ustav dozvoljava slobodu veroispovesti, meĎutim zakon ograničava upraţnjavanje vere jer diskriminiše verske grupe i nekima uskraćuje pravni status.

PREDRAG MATVEJEVIĆ: Nacionalna kultura nije proizvod samo jedne ...

IDENTITET EU 2 €; BIH 4 KM; SRB 150 DIN Godina 16 • Broj 155 • 15. Jun 2011. • Cijena 15 KN ljudska prava politika društvo ...