Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nezgode

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i ...

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i puteva (saobraćajnica), te kao takva predstavljaju mesta na kojima se veoma često dešavaju vanredni događaji i saobraćajne nezgode praćeni velikim materijalnim štetama i najčešće sa teškim posledic

(Microsoft Word - EV_Pro\232ek_F.doc)

Primerjava rezultatov, pridobljenih spopolnim simulatorjem Krško za 19. cikel, z rezultati referen8nih izra8unov je pokazala dobro ujemanje in ka e, da je bila preveritev simulatorja v letu 2000 za to vrsto nezgode uspešna.

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne može biti manji od 15.000.000 kuna ako se društvo osniva za obavljanje poslova osi-guranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje tračnih vozila ...

N B P - J O U R N A L O F C R I M I N A L I S T I C S A N D L ...

„ODREĐIVANJE VINOVNIKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE PRIMENOM FORMULA IREVERZIBILNE I REVERZIBILNE APSORPCIJE“, V. Zorić, V. Sajfert, J. Šetrajčić, N. Radosavljević-Stevanović .....79

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Charged gross premium share by insurance type 31 december 2008 Životno osiguranje 22,1% Life insurance osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 30,2% motor vehicle liability insurance osiguranje od nezgode 5,7% personal accident insurance ostalo / others 13,3% zdravstveno osiguranje 2,9% health ...

DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA A. DEFINICIJE KoRISceNm PoJMovA IZ zAKoNA o BEZBEDNosTI snoeRAenre 1. Pod uzrocima saobratajne nezgode podrazumevaju se sve gre5ke udesnika

OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG ...

3 OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE) I UVODNE ODREDBE Član 1. (1)*Ovi*Opšti*uslovi*za*osiguranje*lica*od*posledica*nesrećnog*slučaja* (nezgode)* (u*daljem*tekstu:*Uslovi)*sastavni*su* deo*ugovora*o*osiguranju*lica*od*posledica*nesrećnog*slučaja ...

I. OSNOVNE ODREDBE

Z A K O N O ELEZNICI I. OSNOVNE ODREDBE * lan 1. Upravljanje javnom elezni*kom infrastrukturom i obavljanje prevoza u elezni*kom saobra*aju vrši se pod uslovima i na na*in propisanim ovim zakonom. * lan 2.

Conflict of Laws Conventions and their Reception in National ...

On the Convention see, Hrvoje BILIĆ-ERIĆ, Haška konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode [The Hague Convention on Law Applicable to Traffic Accidents], in: Zbornik 16. savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, Hrvatski ured za osiguanje, Opatija, 2008, pp.153-162; Marijan ...

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

Dobra anamneza (trajna dnevna pospanost — Ëeste prometne nezgode!) u adi-poznih bolesnika, koji hrËu u snu, s jednom od navedenih bo-lesti, treba buditi kliniËku sumnju na opstrukcijsku apneju u snu.