Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nutricionizma

Dear Colleagues, Dear Participants,

Na ANTI-AGING™ MEDITERRANEAN 2011 pozvali smo najpoznatije domaće i strane stručnjake iz oblasti anti-aginga, estetske medicine, nutricionizma, biohemije, neurobiologije, imunologije, genetike, endokrinologije, matičnih ćelija.

Dear Colleagues, Dear Participants,

Na ANTI-AGING™ BELGRADE 2009 pozvali smo najpoznatije domaće i strane stručnjake iz oblasti anti-aginga, estetske dermatologije i hirurgije, nutricionizma, biohemije, neurobiologije, imunologije, genetike, nanotehnologije, endokrinologije, fizičkog vežbanja i filozofije.

Prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac diplomirala je 1993 ...

Kao autor i koautor objavila je preko 50 znanstvenih radova, uglavnom iz područja prehrambene tehnologije i nutricionizma te je sudjelovala na brojnim nacionalnim te međunarodnim skupovima.

Dr.sc. Sandra Pedisić diplomirala je 1998. godine na ...

Kao autor i koautor objavila je 10 znanstvenih i stručnih radova, uglavnom iz područja prehrambene tehnologije i nutricionizma. Sudjelovala je na nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Programi mršavljenja - Mountain-Fit metoda

Napomena: osobe koje su redoviti članovi grupe imaju bolje rezultate. • Individualan nutricionistički program mršavljenja (na bazi 30 dana; prvi mjesec 450 kn; ostale mjesece 350 kn) o Uključuje sve usluge iz područja nutricionizma uz individualan rad sa nutricionistom koji vas prati ...

"Kuhinjica" with

U magazinu, osim recepata, čitaoci mogu da pronađu interesantne tekstove iz oblasti nutricionizma, aktuelne teme kao što su ishrana u odredenom godišnjem dobu, rečnik kulinarskih pojmova, te da, u saradnji sa magazinom Lekovito bilje, nauče nešto i o bilju u ishrani.

Osnovne åinjenice o ishrani

Osnovni principi: energija i hranàivi sastojci Osnovni zadatak nutricionizma jeste da utvrdi koje vrste hrane i piña (i u kojoj koliåini) obezbeœuju energiju i gradivne materije potrebne za formiraçe i rad svakog organa i sistema.

« Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije ...

sa aspekta: kineziologije, sociologije, pedagogije, medicine, nutricionizma, ekonomije, urbanizma i drugih područja. Upute autorima: • Opseg znanstvenog ili stručnog rada treba biti 5-6 kartica teksta (Times New Roman, 12 pt,

Moje Nutricionističko Savjetovalište Zašto nutricionist?

... ćete namirnice, čitati deklaracije, te odabrati namirnice koje ćete ûeljeti jesti, a koristiti će vaöem zdravlju. • Dodaci prehrani (suplementacija) (zavisno o potrebi od 150 kn do 1000 kn) o Dodaci prehrani poput vitamina i minerala, ljekovitih biljaka sluûe kao produûena ruka nutricionizma te ...

ŽIVJETI

... dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., spec. epidemiolog doc. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med., spec. infektolog Sanja Belak Kovačević, prof. psihologije Kristijan Grđan, nacionalni savjetnik za HIV/AIDS i ljudska prava Eni Čečuk, dipl. ing. prehrambene tehnologije Irena Švenda, dipl. ing. nutricionizma ...