Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obrazovnu

Svako društvo stvara vlastitu obrazovnu politiku, koja je ...

Visoka u*iteljska škola, Rijeka, Hrvatska, Evropa Mr.sc. Anita Ron*evi*, Osnovna škola Vladimir Gortan, Rijeka Sonja Ivi*, u*iteljica Linda Jurakovi*, prof., galeristica, Pore* SA ETAK METODI*KO OSPOSOBLJAVANJE BUDU*IH U*ITELJA U RADU S U*ENICIMA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE Svako društvo ...

(Microsoft Word - 0. S a d r \236 a j - C o n t e n t s)

... Metodi*ki obzori 11 *asopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu vol. 6(2011)1, Pula

VASPITNI RAD U DEČJEM VRTIĆU I ŠKOLI – OSTVARIVANJE ...

vaspitnom procesu, dok škola ima prvenstveno obrazovnu funkciju. Delimično opravdanje za ovakvu orijentaciju nalazimo u uzrasnim osobenostima,

INVEST IN KRAGUJEVAC investment guide

Univerzitet u Kragujevcu postoji od 1976. godine i on obavlja obrazovnu i naučnu delatnost na 11 fakulteta. Danas se na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu realizuje preko 60 programa osnovnih studija, a studentima se pruža mogućnost za sticanje visokih naučnih i stručnih zvanja iz širokog ...

Priopćenje ARS 2009

Istodobno, podaci iz Ankete pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: među njima je gotovo 60,9% osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 35,1% su osobe sa srednjom školom, a preostalih 4,0% su akademski obrazovane osobe.

KAO 7 BODOVA Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu ...

SAVEZ RAČUNOVO\A, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBiH SRRF BiH Dobar savjet zlata vrijedi TUZLA 23.01.2012. Hotel Tuzla SARAJEVO 24.01.2012.

GODINA/YEARV SARAJEVO,15.07.2010. BROJ/NUMBER1 - ANKETA O ...

Istodobno, podaci iz Ankete pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: meu njima je gotovo 60,5% osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 35,4% su osobe sa srednjom školom,

GENETSKI ALGORITAM SA OPTIMIZACIONIM METODAMA U REŠAVANJU ...

Ovaj rad opisuje upotrebu genetskog algoritma u procesu nalazenja "korektnog rasporeda" za obrazovnu ustanovu kao i neke optimizacione metode koje znacajno ubrzavaju algoritam.

NEFORMALNO OBRAZOVANJE I INFORMALNO UČENJE ODRASLIH

... CASE OF CHILD CHRONIC ILLNESS OR DISABILITY Sanja Crnković, Anamarija Budiselić Bistrović i Ivan Pogarčić Informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) i treća životna dob THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AND SENIOR CITIZENS Tihomir žiljak Kako uče oni koji stvaraju obrazovnu ...

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U BOLONJSKOM PROCESU

... većim razumijevanjem načina na koji se formulisanje relevantnih kompetencija prenosi na dnevne prakse nastavnika i kako se sadašnjim i budućim nastavnicima može na najbolji mogući način pomoći da razviju one kompetencije koje mogu najuspješnije obezbijediti i promovisati socijalnu i obrazovnu ...