Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obszar

OCHRONA åRODOWISKA I ZASOB"W NATURALNYCH

Monika Szczurowska, Konrad Podawca, Barbara Gworek STRUKTURA FUNKCJONALNA OBSZAR"W WIEJSKICH THE FUNCTION STRUCTURE OF RURAL AREAS S≥owa kluczowe: wielofunkcyjny rozwÛj, struktura funkcjonalna, funkcje zewnÍtrzne i wewnÍtrzne Keywords: multipurpose development, function structure, external (exogenous ...

GML - A Real Standard?

The example presented below, shows exact definition of three attributes (<ID>, <X_KOD_TBD> and <OBSZAR>) of the AGDM_A object (fig. 2). This example presents only part of schema files that define these three selected attributes.

NATURE CONSERVATION MEASURES IN KRAKOW ( area: 327 km2 )

NATURA 2000 - 1% of Krakow area PLH120079 Skawiński obszar łąkowy 44.13 ha PLH120069 Łąki Nowohuckie 59.75 ha The main object and aim of protection in all three NATURA 2000 areas located in Krakow are populations of four Lycaenidae species incuded in annexes II and IV of the Habitats Diretive Numerous ...

LHC: opublikowano wyniki poszukiwań cząstki Higgsa

Pozostaje do zbadania obszar pomiedzy 114,4 GeV (granica z LEP) i 145 Gev oraz, uważany za znacznie mniej prawdopodobny, obszar 466-800 GeV. zamieszczamy pełny tekst informacji prasowej CERN oraz komentarz prof. Stefana Pokorskiego z IFT.

Anhydryt Hith (Arabia Saudyjska) - rozpuszczanie, które ...

Dzisiaj obszar ten uległa znacznemu osuszeniu, co stanowi poważny problem gospodarczy i inżynierski. Uważa się, że przyczyną powstania depresji morfologicznych było przejście anhydrytów formacji Hith w gipsy, a następnie ich rozpuszczenie i kolaps wyżejległych utworów (Vaslet i inni, 1991).

Logo - pole ochronne

8 a a a a 1/2 a 1/4 a Logo - pole ochronne Obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się pojawić żadna obca forma, zarówno graficzna jak i tekstowa to pole ochronne.

ezoryArnolda, diabelskieschody, czarnedziuryisynchronizacjaw ...

obszar, gdzie φ λ (t) jest ciþ agøa III. obszar, gdzie φ λ (t) jest injekcjþ a IV. obszar, gdzie φ λ (t) niejest aniciþ agøaaniró ú znowarto´sciowa .

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE

Początki: 1975 -Japonia → Mecha nics - Elek tronics - Control  Interdyscyplinarny obszar inżynierii.  Filozofia projektowania, wykorzystująca synergiczną interakcję mechaniki, elektroniki i technologii komputerowych do otrzymywania zaawansowanych technologicznie systemów i ...

Wykaz złoŜonych ofert 2011 rok obszar 1 Przeciwdziałanie ...

Wykaz złoŜonych ofert 2011 rok obszar 1 Przeciwdziałanie ubóstwu osób starszych, n iepełnosprawnych oraz po długotrwałej lub cięŜkiej chorobie Podmiot wnioskujący nazwa zadania - obszar I

Nautical Terms Translated to Polish

... Center point method, circular area (SAR) Środkowy punkt metoda, kolistą powierzchnię (SAR) Center point method, rectangular area (SAR) Środkowy punkt metoda, prostokątny obszar (SAR) Center point method, rectangular area, bearing and distance (SAR) Metoda punkt środkowy, prostokątny obszar, łożyska i ...