Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otorynolaryngologia

Nowotwory neurogenne g³owy i szyi

40 Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 40-44 Nowotwory neurogenne g³owy i szyi Nowotwory neurogenne g³owy i szyi Nowotwory neurogenne g³owy i szyi Nowotwory neurogenne g³owy i szyi Nowotwory neurogenne g³owy i szyi Neurogenous tumors of the head and neck Neurogenous tumors of the head and neck ...

Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Specjalnych ...

192 Otorynolaryngologia, 2005, 4(4), 192-194 Otorynolaryngologia, 2005, 4(4), 192-194 Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Wyniki badania s³uchu ...

Otorynolaryngologia - podstawowy 2003

Program specjalizacji w otorynolaryngologii dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) CMKP 2002 2 Program specjalizacji opracowany został przez zespół ekspertów Prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski - konsultant krajowy Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa - przedstawiciel ...

OTORYNOLARYNGOLOGIA LOTNICZA - KONTYNUACJA TRADYCJI

27 Polski Przegląd Medycyny Lotniczej nr 1 tom 14, styczeń-marzec 2008 rok Adres do korespondencji: dr n. med. Roman Stablewski, Kliniczny Oddział Otolaryngologii WIML, 01-755 Warszawa, ul.Krasińskiego 54, e-mail: rstablewski@wiml.waw.pl Roman STABLEWSKI, Janusza KUBICZKOWA, Zbigniew ...

Otorynolaryngologia po II stopniu

Program specjalizacji w otorynolaryngologii dziecięcej dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w otolaryngologii lub tytuł specjalisty w otorynolaryngologii © CMKP 2004 2 Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. med. Michał Grzegorowski - konsultant ...

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia szczę kowo-twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia ...

Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r.

Otorynolaryngologia dziecięca Otorynolaryngologia Otolaryngologia 26. Reumatologia Choroby wewnętrzne Pediatria Choroby wewnętrzne Medycyna ogólna Pediatria Reumatologia dziecięca 27.

Professional qualifications - Titles of training courses in ...

15 Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Polska Otorynolaryngologia Portugal Otorrinolaringologia Slovenija Otorinolaringologija Slovensko Otorinolaryngológia Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näsoch halssjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) ...

Obesity and asthma

... Naukowo-Szkoleniowa Jachranka „Obturacja Dróg Oddechowych - Astma, Alergia i POChP" k/ Warszawy Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Pneumonologii i Alergologii AM ul.Banacha 1 a, 02-097 Warszawa, tel.(022) 599 25 62 14-17 wrzeœnia III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia £ódŸ ...

Poszukiwani biegli w SO w Warszawie Wiceprezes Sądu ...

Poszukiwani biegli w SO w Warszawie Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Kosicka zgłosiła PILNĄ potrzebę powołania biegłych sądowych w niżej wymienionych dziedzinach: - audiologia i foniatria - otorynolaryngologia - ortopedia i traumatologia ...