Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ovaca

Univerzitetski udžbenici i međunarodni univerzitetski ...

Sarajevo, Veterinarski fakultet, 2010, ISBN 978-9958-599-40-8 Monografija od nacionalnog značaja RADOJIČIĆ, BILJANA - GAVRIĆ, BORISAV: Dijagnostika, profilaksa i terapija zarazne šepavosti ovaca, Naučna KMD, Beograd, 2011, ISBN Naučno-stručna knjiga sa recenzijom RADOJIČIĆ, BILJANA ...

Genetska karakterizacija hrvatskih autohtonih pasmina ovaca ...

Section 7 . Animal Husbandry 46 th Croatian & 6 th International Symposium on Agriculture 223 Genetska karakterizacija hrvatskih autohtonih pasmina ovaca: analiza mitohondrijske DNA i Y kromosoma Maja FERENČAKOVIĆ 1, Luis J. ROYO 2, Lucia PÉREZ-PARDAL 2, Ino ČURIK 1, Ivan FERNÁNDEZ 2 ...

Q-groznica Q Fever

Kod životinja bolest obično nije klinički vidljiva, premda su pobačaji kod ovaca, koza i goveda povezani s infekcijom C. burnetii . Iako krpelji mogu prenositi bolest osim s jedne na drugu životinju i na ljude, glavni put prijenosa sa životinja na ljude je udisanje aerosola.

Brojno stanje stoke i stočna proizvodnja u 2008. godini

... Po muženoj kravi (litara) 2.360 2.485 105,3 Litres, per milk cow Ovčije mlijeko (hilj./tis. litara) 20.491 18.774 91,6 Ewe's milk (000' litres) Broj muženih ovaca 343.549 299.737 87,2 Number milk ewe Po muženoj ovci (litara) 60 63 105,0 Litres, per milk ewe Vuna (tona) 1.474 1.416 96,1 Wool (tons) Broj striženih ovaca ...

Klini~ke i epidemiolo{ke karakteristike bruceloze u ...

B. abortus nalazi se primarno kod stoke, ali i drugih `ivotinja (deve, bizoni i dr.); B. meliten-sis kod ovaca i koza, ali i goveda; B. suis kod svinja.

Ovace® (Sodium Sulfacetamide 10%) Cream Ovace® (Sodium ...

Rx ONLY Ovace ® (Sodium Sulfacetamide 10%) Cream Ovace ® (Sodium Sulfacetamide 10%) Gel FOR DERMATOLOGIC USE ONLY - NOT FOR OPHTHALMIC USE DESCRIPTION: Each gram of Ovace ® Cream contains 100mg of sodium sulfacetamide USP in a vehicle consisting of purified water, glycerin, mineral oil ...

An Updated Summary of Ohio OVI and OVUAC Law

m embers o nly an informational brief prepared for members of the ohio general assembly by the legislative service commission staff volume 128 issue 1 january 27, 2009 an updated summary of ohio ovi and ovuac law* p repared by : d ennis m. p app , lsc s taff a ttorney r eviewed by : r ichard l ...

Izlo be priplodne stoke 2007

Izlo eno je 56 krava i 38 junica, kao i 12 kolekcija ovaca raznih sojeva pramenke. Na izlo bi su učestvovala 53 izlagača, pored odgajivača sa područja Nikšića, učestvavali su i odgajivači ovaca sa područja plu inske i šavničke opštine.

2009 HIGH SCHOOL WRESTLING FORECAST

2009 High School Wrestling Forecast 38 th Annual Edition 2 PREFACE The production of this report from my handwritten copy is no easy job. I forget words, use weird punctuation, and my handwriting gets worse with each successive weight class.

ZaraZne bolesti goveda, ovaca, koZa, svinja i konja uZ ...

ZaraZne bolesti goveda, ovaca, koZa, svinja i konja uZ terapiju i preventivu te osnove ishrane Prof. dr. Tarik Bajrović Doc. dr. Ramiz Velić Pejak Perica, Agronom Zenica 2008.