Sputtr.com | Alternative Search Engine

Parohijani

January shepherd09.pub

Dragi parohijani Stvarno zna~enje Bo`i}a je obi~no izgubljeno iza la`nog sjaja bo`i}nih rasprodaja. Ovo je vreme isku{enja za sve hri{}ane koji se

76 Overlea Blvd. Toronto, Ontario, M4H 1C5 Tel. 416-421-7451

DRAGI PAROHIJANI, Spasitel. Da se potrudime da vata bo]estvena qubov i \isto srce i da go vospevame qubovta i mirot, so blagodatta na Voskresnatiot Spasitel,

ST. LUKE NEWSLETTER St. Luke Serbian Orthodox Church June2008 ...

parohijani i prijatelji da prisustvuju Svetoj Liturgiji i komemoraciji Vi dovdana. Aktivnost nase Crkve, a narocito pripreme za izgradnju, napreduju. Ve

SHEPHERD

Dragi parohijani! Hristos Vaskrse! Kada izgovorimo re~ " Nedelja Vaskrsenja", kako reaguje na{ razum? Mo`da mi u tom trenutku i bez okle-vanja pomislimo na Pokajanje, Spasitelja ili ~ak stvorimo sliku ikone Hrista kako pobe|uje smrt.

GLAS - The Voice - Badnje Vece – Nedjelja 6. Jan. u 7:00 p.m.

Obavjestavaju se parohijani da se mogu obratiti Bjelobrk . Zeljku prilikom kupoprodaje kuce ili stana. Cell. 678-643-9256 . email: igodea@bellsouth.net

GLAS - The Voice

Obavjestavaju se parohijani da se mogu obratiti Bjelobrk Zeljku prilikom kupoprodaje kuce ili stana. Budite zasticeni u komplikovanom svijetu kupoprodaje nekretnina.

ST. LUKE NEWSLETTER

... St. Luke Serbian Orthodox Church December 2007 Volume 6, Issue 4 December 2007 Volume 6, Issue 4 Inside this issue: Hristos se rodi! 1 Christmass Address 2 HVALA 3 Christ is Born! 4 Parent's Club 5 Branko Terzic 6 Financial Summary 6 2007 Youth Conf 7 Young acheavers 8 Schedule of services 9 Dragi nasi parohijani i ...

ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SCENSKE UMETNOSTI I MUZIKU

Parohijani Tekelijine crkve imali su prituÿbe u vezi sa moralnim naåelima svog paroha Atanackoviãa, pa su protiv wega vodi li dugogodišwi spor.

Sveti apostol Toma

Otac Filaret i parohijani ruske crkve, sa odu{evqewem su prihvatili ovaj predlog, tako da smo se posledwe dve nedeqe, ovde u Africi, zajedni~ki molili i intenzivnije dru`ili sa pripadnicima bratskog ruskog naroda.

DUSAN T. STULIC:

parohijani i na dokumentu 1830 godine. 40. arambasich simo, rodj. oko 1730, pominje se na dokumentima 1776, 1778 i 1779 godine.