Sputtr.com | Alternative Search Engine

Perinatologijo

Lili Bačer-Kermavner, univ.dipl.biol. , Ginekološka klinika, Uni ...

I-XIII V tej številki so sodelovali: dr. Darja Arko, dr. med., specialistka ginekologinja in porodničarka, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni ...

ZBORNIK XXII - PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA V ENDOSKOPIJI

2 Organizacijski odbor: Manica Rebernik Mili* Andreja Kušter Veronika Kocuvan Strokovni odbor: Manica Rebernik Mili* Andreja Kušter Marija Brezovec ZBORNIK XXII ...

zaračunavanje prisotnosti očetov pri porodu 010911

Koliko zara*unate o*etu za pristonost pri porodu? zaračunavanje prisotnosti očetov pri porodu 010911

ZBORNIK XXI

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in ...

10 let zdravljenja neplodnosti s postopkom ICSI v Sloveniji

Splošna bolnišnica Maribor Klinièni oddelek za ginekologijo in perinatologijo Oddelek za reproduktivno medicino in Slovensko društvo za reproduktivno medicino 10 ...

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PREDRAKASTIH SPREMEMB MATERNIČNEGA VRATU

i-43 pregledni prispevek/review article moŽnosti zdravljenja predrakastih sprememb materniČnega vratu treatment options for the management of preinvasive cervical ...

PRIVOLITEV K ZDRAVLJENJU Z ZUNAJTELESNO OPLODITVIJO

OB*75*GR*016**Povezava:*ON*75*GR*002 * Izdaja:*01*****Z*dne:**1.*7.*2010* Stran**1*od* *2* * * * KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO Oddelek za reproduktivno ...

MEDICINSKA FAKULTETA

MEDICINSKA FAKULTETA 381 MEDICINSKA FAKULTETA Dekanat: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: 02 23 45 601 fax: 02 23 45 600 e-mail naslov: mf@uni-mb.si Dekan : red ...

teËaj za noseËnice je brezplaËen

Namen teËaja je seznaniti noseËnice po sedmem mesecu noseËnosti in njihove partnerje s potekom noseËnosti, z bliæajoËim se porodom, s poporodnim obdobjem, z ...

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

212e vpliv dol ine poroda in otrokovih parametrov na pogostost epiziotomij med prvesnicami in mnogorodkami v porodniŠnici ljubljana the impact of the length of ...