Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podobno

Corel Ventura - ZLIT6B98

odpornost proti jami~asti koroziji, proti neutralnim in kislim vodnim raztopinam, podobno kot zlitine legirane z visokim dele‘em niklja. Laboratorijski testi v razli~nih vodnih raztopinah so pokazali, da je Alloy 31 odporna tako na oksidativne kot reduktivne

FLANK MARGIN CAVE DEVELOPMENT IN CARBONATE TALUS BRECCIA ...

Breča predstavlja tridimenzionalno poro-zno in permeabilno telo, ki se obnaša v hidravličnem smislu podobno kot mlade eugenetske karbonatne kamnine Bahamov in Puerto Rica ali kot nekatere tektonsko močno pretrte kar-bonatne kamnine Nove Zelandije.

SCHEDULE OF SERVICES

Podobno Stalin mial sie wyrazic o nas, Polakach, ze „ komununizm pasuje do nich, jak siodlo na krowe". Mysle jednak, ze taka negatywna pozostaloscia po tych czasach jest pewna nasza sklonnosc do dzielenia naszego zycia na sakralne (chodzenie do kosciola) i codzienne (pozostaly czas tygodnia), gdzie ...

HyDROGEOLOGICAL FUNCTIONING OF A KARST AqUIFER DEDUCED FROM ...

Oba parametra se odzivata podobno na deževne dogodke in kažeta značilne poraste vrednosti ob deževni obdobji , ki jim sledi upad te viškov v času upadanja vodostajev.

ORODJA INTERAKTIVNE TABLE INTERACTIVE WHITEBOARD TOOLS

Pri interaktivni tabli je podobno kot pri računalniških programih - največkrat izkoristimo le majhen del zmožnosti. Zato predstavljam nekaj orodij interaktivne table: anagram, razvrščanje podatkov v tabeli, vrtincu, povezovanje pojmov z opisi, kviz, dopolnjevanka, spomin, vprašanja in odgovori ...

AUTOPLIN KAO POGONSKO MOTORNO GORIVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

INA d.d. proizvodi autoplin sukladno normi EN 589, * ime se zadovoljavaju kriteriji o kvaliteti i emisiji ötetnih plinova, a istovremeno i Euro V norma koju propan-butan zadovoljava kao ekoloöki podobno gorivo.

SMISEL IN NESMISEL TUJIH BESED/JEZIKOV V SLOVENSKEM ROMANU ...

Slovenskegabesedilani~ne po{kodujejopovediv hindi, npr. » Tatwamasi «-»To si ti«alipanavedekizepa » divisurya-sahasrasyabhavedungapadutthita Yadibhahsadrsisasyadbhasas tasyamah'atmanah «-»^ebinebopreplavilsijtiso~erihsonc, bi tomordabilo podobno bli{~u Vsemogo~nega«.

Societas Linguistica Europaea 2010

On the status of epistemic overtones of Polish reportive particles ( podobno , rzekomo , jakoby ) and their treatment in the database. Usoniene, Aurelija (Vilnius University).

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Njihova semena namreč vsebujejo veliko beljakovin in dušika, podobno kot beljakovinsko bogata semena soje. Nedavno so v vzhodnih predelih Španije v provinci Valencija odkrili novo vrsto volčjega boba, imenovano Lupinus mariae-josephi , ki uspeva v apnenčastih in bazičnih tleh z visokimi ...

Insecticidal activity of four different substances against ...

Podobno Govindarajulu in sod. (2005) poročajo o novo odkriti presnovni poti AM gliv, ki vključuje vgradnjo anorganskega dušika v aminokislino arginin znotraj zunajkoreninskega micelija in asimilacijo dušika v rastlino preko znotrajkoreninskega micelija ob razgradnji arginina.