Sputtr.com | Alternative Search Engine

Populacije

EPIDEMIOLO[KE KARAKTERISTIKEPOPULACIJEOBOLELE OD [E ...

7 mrVioleta Mladenovi} Centarzaendokrinologiju, dijabetesibolestietabolizma Internaklinika, Klini~ki Centar " Kragujevac " Zmaj Jovinabb, 34000 Kragujevac, Srbija Tel. +381641623496, Fax. +38134375887 COBISS.SR-ID 156462604 UDK. 616.379-008.64-036.22(497.11)"2003" 2008.2 (07-12) M.^.

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

Stabilizacijom situacije u zemlji došlo je i do poboljšanja u lovnom gazdovanju-obnavlja se uništena infrastruktura, ozbiljnije se pristupa planiranju gazdinskih mjera, te je u periodu 2000.-2005. godine registrovan oporavak i porast brojnosti populacije medvjeda u Bosni i Hercegovini.

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu ...

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karotidne arterije u žena naše populacije Ultrasonographic analysis of the influence of aging process on the width of the common carotid artery lumen in women from our population Nikola Barić 1*, Eris Materljan 2 ...

Graduation of: PHD, MD, Master Degree, Bachelor Degree or ...

Durmic Ildas (Nijaz i ) Bachelor Degree Skender (Nurija i ) Bachelor Degree Menil Murtic Bachelor Degree in Computer Engineering (August 2010) Napomena: Ovo je spisak studenata Krajiske Populacije za koje znamo da su diplomirali visu, visoku ili posts tudije u Americi.

ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ENSKE POPULACIJE Z ...

analiza sestave telesa vzorca odrasle enske populacije z antropometrijo in z metodo merjenja bioelektri*ne prevodnosti * * ****s** *** ***** *!"*#* * * * body composition assessment of young female adults using anthropometry and bioelectrical impedance analysis * * ***** ***s*s*

The Serbian contribution to Birds in Europe 2project ...

Vrste ptica kod kojih u Srbiji zimuje više od 3% od njihovih Evropskih zimujuæih populacija Key Legenda: A - Serbian wintering population estimate in BiE2 (individuals) Procena zimujuæe populacije u Srbiji (jedinke) ; B - Percent of European wintering population Postotak od popu-CICONIA 15. 2006 ...

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

P. aviculare populacije bile su svake godine statistiţki najbrojnije u CT obradi tla. Vešina jednogodišnjih vrsta ukljuţujuši i travu A. spica-venti nisu pokazale izrazitu sklonost niti prema jednoj varijanti obrade tla.

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

U prvom klusteru je izdvojeno 28 ispitanica ili 9.00% ispitivane populacije studentkinja Policijske akademije, u drugom klusteru je izdvojeno 86 ispitanica ili 27.65% ispitivane populacije studentkinja, u trećem 81 ispitanica ili 26.05% populacije, u četvrtom 63 ispitanica ili 20.26% populacije, u ...

Prof. dr. sc. Ksenija Dumi i! Berislav muk, dipl. oec.

e) Web ankete za statisti ke uzorke iz cjelokupne populacije (eng. probability samp les of full population ) - za razliku od prethodne ankete gdje se uzorak bira iz populacije s pristupom internetu, ovdje se bira uzorak iz cjelokupne populacije te se dijelu populacije koji nema pristup internetu ...

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

Peršuri¸, M. Bubola, Anita Silvana Ilak Peršuri¸ Ampelografske karakteristike izvorne populacije muškata Momjanskog bijelog Ampelographic characteristics of autochthonous population muškat Momjanski bijeli 09:30 B. Kozina, M. Karoglan, Ivana Renduli¸, Mirela Osre˛ak Manzoni bijeli - Novi vinski ...