Sputtr.com | Alternative Search Engine

Porodom

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim porodom* Incidence of bacterial vaginosis and its relation to preterm delivery Mojca Novak**, Barbara Prosen*** MED RAZGL 1998; 37 : 483-496 483 Klju~ne besede vaginoza bakterijska dejavniki tveganja prezgodnji porod Izvle~ek.

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Krvavitve se po-gosto pojavljajo v tretjem trimesečju nosečnosti, med porodom in neposredno po porodu. Hemostatske motnje, med katerimi je najpogostejša akutna diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK), se pojavljajo pri naslednjih patoloških stanjih: preeklampsija, eklampsija, predležeča ...

Ť ARCHAVOS Ť, PÔROD A POPÔRODIE (O00 - O99) Nezah ŕňa ...

O46.0 Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie Krvácanie pred pôrodom (nadmerné) spojené s • afibrinogenémiou • diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou

PLACENTA PREVIJA I ISHOD PORODA PLACENTA PRAEVIA AND OUTCOME ...

U obje rodilje s vaginalnim porodom kod placente previje radilo se o marginalnoj placenti na prednjoj stijenci maternice. U jedne rodilje spontano su prsnuli plodovi ovoji pri dilataciji od 3 do 4 cm, a u druge rodilje u~injena je amniotomija pri dilata-ciji od 5 do 6 cm. Plodova voda u oba slu~aja bila ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Med porodom je obilneje krvavela iz rodil. Ro-dila je zdravo deklico. Zvi{ane telesne temperature ni imela. Zdravil ni prejemala. Spreiskavo krvi so ugotovili hudo anemijo in trombocitopenijo, vdiferencialni beli krv-ni sliki pa levkemi~ne celice.

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

V Sloveniji je navkljub majhnosti dr ave prisotna izjemna raznolikost v izvajanju določenih babiških posegov med porodom. Rezultati raziskave tako ne morejo odsevati dejanskega stanja v dr avi.

Lajšanje bolečin med porodom

3 Knjižico smo prevedli in priredili z dovoljenjem avtorjev knjižice: Pain relief in labour; Information for Mothers Subcommittee of the Obstetric Anaesthetists' Association: www.oaaformothers.info Knjižico so napisali v Information for Mothers Subcommittee of the Obstetric Anaesthetists ...

Cie ľom predkladaných odporú čaní, vychádzajúcich z ...

≥ 2 rizikových faktoroch pred pôrodom u hospitalizovanej pacientky. 2. ≥ 3 rizikových faktoroch pred pôrodom u ambulantnej pacientky. Hodnotenie rizika VTE a manažment tromboprofylaxie po pôrode je dokumentované v schéme 2.

Vasilij Cerar – KRVAVITEV MED PORODOM IN PO PORODU (PPK)

92 KRVAVITEV MED PORODOM IN PO PORODU (PPK) Vasilij Cerar Uvod Krvavitve med porodom so obravnavane v poglavju o krvavitvi v nosečnosti (placenta praevia in abruptio placentae).

OSOBN FINANCIE

Pokiaľ ukončila živnosť pred nástupom na materskú dovolenku, tak sa príjem zo SZČO do príjmu na výpočet materskej neráta, ale do-ba, kedy bola SZČO, sa jej započítava do 270 dní nemocenského po-istenia za posledné dva roky pred pôrodom potrebných na získanie materskej.