Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozitivne

UPORE\IVANJE DELOVANJATAZOCINA (PIPERACILIN SA TAZOBAKTAMOM ...

57 pneumon, 2006; vol 43 originalni radovi udk: 616-093/-098:615.281.9 upore\ivanje delovanjatazocina (piperacilin sa tazobaktamom) sadelovanjem piperacilinana gram-pozitivne i gram-negativne bakterije effects of tazocin (piperacillin with tazobactam) and piperacillin on gram-positive and gram ...

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

Klju~ne re~i : rezistencija, antibiotik, Gram pozitivne bakterije, Gram negativne bakterije SUMMARY Monitoring the distribution of the strains of certain bacterial species and their sensitivity to antibiotics may be very helpful in the routine clinical practice.

Bakterijske bolesti Shema

• velike, Gram-pozitivne ili Gram-varijabilne, sporogene štapićaste bakterije • aerobne ili fakultativno anaerobne, katalaza-pozitivne, oksidaza-negativne, pokretne

This Week’s Citation Classic ® NOVEMBER 26, 1990

This studyexamined whether physical attractiveness affects beliefs about others personality arid expected success in different aspects of adult life(such as occu-

TAC Inserts Turning (Positive)

091-096 2005 ing 091-096 2005 ing. TAC Inserts Turning (Positive) 92 T AC Inserts (Positive) 80 * Rhombic · 7 * Positive with Hole TAC Inserts (Positive Inserts) Positive P M CC Application Finishing to medium cutting Precision finishing Finishing to medium cutting Finishing Medium cutting W15 ...

Rasprostranjenost bruceloze u Republici Hrvatskoj s osvrtom ...

Tijekom rutinske kontrole (1990. do 2007.) u Hrvatskoj su pozitivne serolo{ke reakcije na brucelozu utvr|ene u 7 (0,002%) goveda, u 478 (0,5%) koza, 687 (0,3%) ovaca, 2040 (0,4%) svinja i u 73 (0,05%) ljudi.

www.fabrikapozitivneenergije.com

KNJIGA GRAFIČKIH ST A NDARDA F A BRIKA POZITIVNE ENERGIJE Ova knjiga je vlasništvo FABRIKE POZITIVNE ENERGIJE i svaka neovlašćena upotreba je zabranjena. 2 Primena knjige standarda Identitet jedne organizacije zasnovan je na brojnim činiocima.

POJAVNOST AKTINOMIKOZE U CERVIKALNIM OBRISCIMA @ENA KORISNICA ...

Statisti~kom analizom ispitana je vjerojatnost pove-zanosti pozitivne identifikacije aktinomicesa i uporabe intrauterinog ulo{ka. Kao statisti~ki model za analizu na-vedene povezanosti primijenjen je χ 2 test.

POVEZANOST SAMO OPT ERE * IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

Na taj su se na*in zaötitili jer ako im se dogodi neuspjeh, mogu ga pripisati utjecaju lijeka, a ne nedostatku sposobnosti (*uvanje pozitivne slike o sebi) , a ako pak budu uspjeöni unato* koriötenom lijeku, to je dokaz da su njihove kognitivne sposobnosti joö viöe (uzdizanje pozitivne slike o sebi) .

iEARN projekti, primeri dobre prakse

Namen predstavitve naših projektov je predstaviti pozitivne in negativne izkušnje, ki sem jih pridobila s temi projekti in motivirati ostale učitelje za sodelovanje pri iEARN-projektih.