Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predstavio

Mapping Iranʼs Online Public: Politics and Culture in the ...

Mapping Iranʼs Online Public: Politics and Culture in the Persian Blogosphere By John Kelly and Bruce Etling Internet & Democracy Case Study Series APRIL 2008 Berkman Center Research Publication No. 2008-01

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Dovršena je gis-baza planirane namjene prostora Grada Zagreba, a Darko Šiško, voditelj Odjela za prostorne informacije i istraživanja, na 2. je hrvatskom nipp i Inspire danu u Opatiji predstavio projekt zipp (Zagrebačka infrastruktura pro-stornih podataka).

Serbia Property Market

•**Osim*toga,*lanac*supermarketa*je*tip* maloprodajnog*prostora*koji*se*najbrže*razvija* u*Beogradu,*sa*mnogo*starijih*igrača*koji*rade* na*marketinškoj*strategiji*prodora*na*tržište* povećanjem*broja*prodavnica.*Najnoviji*brend*u* ovom*sektoru*je*"Familija*Market",*a*predstavio* ga*je*u*Beogradu*2008 ...

Firewalling with OpenBSD's PF packet filter

Daniel je predstavio USENIX 2002 sa testovima ucinka koji su pokazali da se OpenBSD 3.1 PF pokazao jedanko dobro ili bolje pod opterecenjem nego IPFilter na istoj platformi ili iptables na Linuxu.

jesen/Zima 2009 Broj 21, Autumn/Winter 2009 fl ying with us ...

1993. god. predstavio je Vladi RCG ideju o nas tanku avio-kompanije. Avio-kompanija je osnovana 24. oktobra 1994. godine PRVI AVION Fokker 28Mk 4000 nabavljen je u jesen 1996.

Internet and Legislative Regulations

Jedan od njih se predstavio kao predsjednik Francuske Nikolas Sarkosy. Razgovarali su s njom šest minuta i nakon toga joj priznali da je u radijskom programu.

Stomatologija u službi zdravog sna - D ENTAL T RIBUNE Serbia ...

redbe predstavio časopis „Dental Sleep Magazine“. Kada sam izrazio interes da objavim članak o stomatološ kom pristupu lečenju poreme

Tjedan Hrvata iz Bosne i Hercegovine

Ruski povjesničar Jurij Felštinski predstavio je hrvatsko izdanje svoje knjige "Sakaćenje Rusije", a bivša glasnogovornica haaškoga tužiteljstva Florence Hartmann pred-stavila je svoju knjigu "Mir i kazna".

Nije dječja igra

u Zagre-bu. Kao dio Road Showa jugoistočne Europe, VMware se zaustavio u Hrvatskoj kako bi predstavio svoje novo softver-sko rješenje - vSphere4.

150 GODINA OD ROĐENJA NIKOLE TESLE* 150 YEARS SINCE NIKOLA ...

Sledeće godine Tesle je ovaj sistem predstavio najugled-nijim stručnjacima SAD, u čuvenom preda-vanju koje je održao u Američkom udruženju Who really Nikola Tesla was and why credit goes to him for his merits to the mankind can be seen from the short account of his life and work.