Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primjenjivati

LIDOPROCT

Nemojte primjenjivati lijek LIDOPROCT ® rektalnu mast LIDOPROCT ® rektalnu mast nemojte primjenjivati:  Ako ste alergični (preosjetljivi) na lidokain, hidrokortizonacetat i/ili bilo koji drugi sastojak LIDOPROCT ® rektalne masti (sastav lijeka je naveden u poglavlju 6.

Opasna roba koju nose putnici ili posada

Taser) koja sadr e opasne robe, kao što su eksplozivi, stlačeni plinovi, litijske baterije, itd. su zabranjeni u ručnoj prtljazi, u predanoj (provjerenoj) prtljazi ili ih imati uza se. ≠ 1.1.2 Bez obzira na dodatna ograničenja koje mogu primjenjivati pojedine dr ave pri provođenju zrakoplovne ...

5 IZBOR programa obuke

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE Trajanje: 1/3 dana (1 tehnika) Praktično osposobljavanje namijenjeno je neposrednim izvoditeljima, voditeljima i svima koji će na zadanoj lokaciji primjenjivati tehnike rada i spašavanja na visini.

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Nemojte primjenjivati lijek AMINOL  100 mg tablete AMINOL  100 mg tablete ne smijete primjenjivati:  Ako ste preosjetljivi na atenolol ili bilo koji drugi sastojak lijeka.  Ako ste ikada imali bilo koji od sljedećih srčanih problema: - zatajenje srca koje nije pod kontrolom (obično se javlja ...

ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP

1 ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP ˚IH I POJEDINA˝NIH CILJEVA TE PRA˚ENJU PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA SA ETAK Sustav upravljanja okolišem postavlja ujedna˛ene kriterije unutar kojih se mogu planirati, primjenjivati, provjeravati i preispitivati mogu¸i ...

Porezne i poslovne vijesti

... poduzetnič kog*kapitala*koje*nije*rezultat*obavljanja*dje-latnosti*pa, *prema*tome, *ne*podliježe*ni*obvezi*plaćanja* poreza*na*dobit. * Računovodstvo i revizija U ovoj rubrici iznosimo kratki prikaz glavnih razlika između MSFI 8 (NN 29/09) i MRS 14 (NN 140/06) Društvo*je*obvezno*primjenjivati*MSFI*8 ...

POSLJEDICE STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZ KYOTA

Protokol se mogao početi primjenjivati tek kad su ga ratificirale industrijske zemlje odgovorne za 55 posto emisije štetnih plinova, a taj je uvjet ispunjen 18. studenog 2004. pristupanjem Ruske Federacije, zemlje koja je odgovorna za 17 posto štetnih plinova, a najveći ga je svjetski onečišćivač ...

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

primjenjivati profilakti~ki lijek? 5. Koje su prednosti, a koji rizici profilakse? 6. Koji ~imbenici odlu~uju o u~inkovitosti profilakse? 7. Kako provesti profilaksu i kako kontrolirati provedbu

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Statuta Me*unarodne organizacije rada moraju se navesti: (a) teritoriji u odnosu na koje se doti*na *lanica obvezuje da *e se odredbe Konvencije primjenjivati bez izmjene; (b) teritoriji u odnosu na koje se ona obvezuje da *e se odredbe ove Konvencije primjenjivati s izmjenama, kao i pojedinosti o tim ...

I. Lupić, M. Mošmondor, L. Bušić, L. Skorin-Kapov: Razvoj ...

Korisnici mogu primjenjivati različite načine komunikacije, dodavati medije, sadržaje i sudionike u već ostvarene komunikacijske sjednice, uz sve prednosti koje pružaju informacije o pripadnosti grupama i o prisutnosti sudionika.