Sputtr.com | Alternative Search Engine

Privrednoj

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

54 Intervju / Interview Dr ^edomir Vuki} Srbija najaktivnija u mnogim regionalnim organizacijama jugoisto~ne Evrope. - Resor za regionalnu i me|ukomorsku saradnju u Privrednoj komori Srbije.

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Brojni rizici su prisutni u svim oblastima ljudskih delatnosti: privrednoj, finansijskoj, socijalnoj, obrazovnoj i drugima. Stoga je često prisutna konstatacija da će dvadesetprvi vek biti vek povećanih rizika u svim vidovima poslovanja.

(Microsoft Word - ZBORNIK REZIMEA DAROVITI I DRU\212TVENA ...

... tako da govorimo o privrednoj eliti, eliti u oblasti zanatstva, profesionalnoj i menad erskoj eliti, politi"koj i vojnoj eliti, ranije se više radilo o eliti na osnovu svog porekla, ...

Spoljnotrgovin ska arbitraûa pri Privrednoj komori Srbije u ...

1 T -5/08 Spoljnotrgovin ska arbitraûa pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu, i to [... ] kao arbitar pojedinac, sa zapisni *arem [... ], reöavaju*i u sporu tuûioca [...

International Symposium on Agriculture

Sudionici simpozija iz inozemstva kotizaciju uplaćuju u eurima na žiro račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb (vidi način plaćanja na engleskom jeziku).

EBRD pouzdan investitor Srbije and provide financing for the ...

... od 45 miliona Viktorija Grupi i od 10 miliona Privrednoj banci. EBRD namerava da ostane pouzdan partner Srbije u jačanju privrede zemlje i u pomaganju da se čini dalji napredak na putu tranzicije.

SVJETSKI SAVJET PUTOVANJA I TURIZMA

Ovo istraživanje za 2005. godinu nam pomaže da izgradimo model za predviđanje kriza koji će pomoći ovoj privrednoj grani, vladama i medijima da shvate mogući uticaj prirodnih katastrofa kao što je cunami u Indijskom okeanu, ...

Finansijske usluge u jugoistočnoj Evropi

Država ima većinski udeo u Srpskoj banci, Poštanskoj štedionici, Privrednoj banci Pančevo i Credy banci, te manjinske udele u nekoliko drugih banaka.

STEČAJI, BLOKADE PUTEVA, DRAMA U PRIVREDNOJ KOMORI...

EKONOMIJA 18 31. XII 2010. DOGAĐAJI KOJI SU OBELE ILI POSLOVNU 2010. GODINU STEČAJI, BLOKADE PUTEVA, DRAMA U PRIVREDNOJ KOMORI... Ova godina počela je, kao i mnoge prethodne, poskupljenjima.

Index of Titles Indeks naslova

... društvenoj i privrednoj reformi 7-8/90 Year of Reform 4/90 Godina reforme 11-12/90 The Social and Economic Development of Yugoslavia, 1970-1990 1/91 Društveno-ekonomski razvoj, 1970-1990. ...