Sputtr.com | Alternative Search Engine

Razmerah

Study on how the memory of crimes committed by totalitarian ...

Contract No JLS/2008/C4/006 Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States Submitted by Prof. Dr. Carlos Closa Montero

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA - Diplomsko delo višješolskega ...

Povzetek. Komuniciranju v kriznih razmerah in konfliktom se ne moremo izogniti, vendar je to del našega vsakdanjika. Moramo jih znati uravnavati, se nanje pravilno odzvati in uporabiti pravilno komunikacijo v določenih situacijah.

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

EN/SL 5 ali ni bila prosta slinavke in parkljevke 12 mesecev neposredno pred zbiranjem in/ali je v tem obdobju opravila cepljenje proti slinavki in parkljevki, ter-zarodki niso bili obdelani s tehniko prodiranja skozi ovojnico jajčne celice;-zarodki so bili shranjeni v odobrenih razmerah ...

Response of leek ( Allium porrum L.) to different levels of ...

Key words : Allium porrum , leek, weather conditions, yield, yield components, chemical composition IZVLEČEK ODVISNOST PORA ( Allium porrum L.) OD GNOJENJA Z DUŠIKOM V AGROKLIMATSKIH RAZMERAH OSREDNJE BOSNE IN HERCEGOVINE V poljskem poskusu na težki ilovnati zemlji v agroklimatskih razmerah osrednje ...

DETERMINATION OF AZOXYSTROBIN RESIDUE IN CUCUMBER

Key words: azoxystrobin, cucumber, food, pesticides, residue IZVLEČEK DOLOČEVANJE OSTANKOV (REZIDUOV) AZOKSISTROBINA V KUMARAH Sistematična ugotavljanja stopnje oku b kumar od kumarne plesni ( Pseudoperonospora cubensis ) ob različnem infekcijskem pritisku in ekoloških razmerah, ki so ugodne za ...

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Zato so morali pridelovalci nasade intenzivno varovati tudi še v avgustu. 4 SKLEPI Na podlagi analize vzrokov za pojav ditiokarbamatov v gomoljih krompirja lahko sklepamo, da se bomo v določenih (ekstremnih) razmerah ob nespremenjeni tehniki pridelave v prihodnje še srečevali z njihovimi ostanki v ...

237 RMZ – Materials and Geoenvironment, Vol. 57, No. 2, pp ...

oloških in geotehničnih razmerah. Glavni cilj podpornih ukrepov v takih primerih je, da se doseže zmanjšanje deformacij površine, ki je naseljena, na najnižjo možno raven.

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

Ker vrsta pri nas še nima učinkovitih naravnih sovražnikov, je verjetno nizka stopnja preživetja v zimskih razmerah glavni omejujoč dejavnik številčnosti in razširjanja.

CHANGES IN THE USE OF NATURAL RESOURCES AND HUMAN IMPACT IN ...

Močan vpliv na okolje je bil le občasen, le na nekaterih območjih in v posebnih gospodarskih in političnih razmerah. Po 2. svetovni vojni so se zaradi urbanizacije in in-dustrializacije zgodile dramatične spremembe v upravljanju z viri. že od nekdaj utečeni način samozadostnega gospodarstva se ...

Efficacy of three natural substances against apple aphid ...

UČINKOVITOST TREH NARAVNIH SNOVI PRI ZATIRANJU ZELENE JABLANOVE UŠI (APHIS POMI DE GEER, APHIDIDAE, HOMOPTERA) V LABORATORIJSKIH RAZMERAH. V letu 2008 smo preučevali delovanje treh okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi).