Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shumic

DISA SEKRETE TË KUR'ANIT

... ..... 62 njË numËr i vogËl i besimtarËve mund ta mposht shumic en jobesimtare..... 68 palekundËshmËria u sjell forcË tË madhe besimtarËve ...

KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË

Në këtë buxhet do të ket ndarje të drejt për popullatën jo shumic me 4.3% të buxhetit të përgjithshëm. Kjo përqindje është caktuar nga Ministria e Financës.