Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sojeva

Izlo be priplodne stoke 2007

Izlo eno je 56 krava i 38 junica, kao i 12 kolekcija ovaca raznih sojeva pramenke. Na izlo bi su učestvovala 53 izlagača, pored odgajivača sa područja Nikšića, učestvavali su i odgajivači ovaca sa područja plu inske i šavničke opštine.

CAUSES OF DEATH IN KOSOVO 2006 AND 2007

Causes of Death 2 The report was prepared by: Mr. Kadri Sojeva, the Director of the department of population statistics, Ms. Hamide Kunushevci, the head of division, Ms. Sanije Uka, the head of sector, Mr. Liridon Uka, data-table expert, Dr. Sanije Gashi, NIPH, Dr. Rina Hoxha, NIPH.

Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice?

Tako PBP u nekih sojeva pneumokoka smanjuju sposobnost stanične stijenke za vezanje s antibioticima, odnosno smanjuju njihovu učinkovitost. Rezistencija se pojavljuje selekcijom tih sojeva, koji zahtijevaju visoke koncentracije penicilina za zasićenje (saturaciju) svojih specifi čno promijenjenih ...

PREGLEDNI RAD Postupak biokonzerviranja u proizvodnji ...

Istraživanja prirodne, autohtone mikroflorekobasica usmjerena su na praćenje promjena u populaciji pojedinih skupina mikroorganizama tijekom različitih faza zrenja, te na determinaciju vrsta i sojeva koja se danas bazira na suvremenim molekulskim metoda-ma (Urso i sur., 2006a; Cocolin i sur., 2006 ...

U * estalost nalaza naj * eš * ih bakterijskih uzro * nika ...

U našem istra ivanju našli smo 13 ESBL-pozitivnih sojeva E. coli, od toga 9 u dje*aka u 1. godini ivota. Sli*na istra ivanja u našoj sredini nismo našli u nama dostupnoj literaturi.

UČESTALOST METICILIN-REZISTENTNIH STAPHYLOCOCCUS AUREUS ...

Microsoft Word - 856-UCESTALOST MRSA_SOJEVA-Ljiljana Petrovic-Sn-Bo-Ana.doc

Final Presentation Schedule

JEL Codes: L83, J44 Location Choices of New U.S. Immigrants Sojeva Chuong The purpose of the paper is to examine which factors contribute to the location choices of new U.S. immigrants.

POJAVA REZISTENCIJE KOD BAKTERIJA CAMPYLOBACTER JEJUNI I ...

Osetljivost sojeva C. jejuni/coli na ispitivane antibiotike Osetljivost sojeva C. jejuni C. coli % % Antibiotik S R S R eritromicin 97,1 2,9 100 0 gentamicin 97,1 2,9 100 0 tetraciklin 97,1 2,9 100 0 ciprofloksacin 57,2 42,8 53,3 46,7 nalidiksična kiselina 57,2 42,8 53,3 46,7 hloramfenikol 94,4 5,6 100 0 ...

Fakulteti Ekonomik Prishtinë - Semestri I I

Një orë para dhe një orë pas ligjëratave: Mësimdhënësi: Dr.sc. Armand Krasniqi, prof.ass. e-mail mandikrasniqi@gmail.com: tel. Asistenti. Mr.sc. Diamanta Sojeva

Rezistencija uzročnika urogenitalnih infekcija na antibiotike

Prethodna uporaba antibiotika, prethodna hospitalizacija, uporaba kortikosteroida, dijabetes, kronična neurološka ili urološka bolest, boravak u domovima za stare i nemoćne, putovanje u regije s visokom incidencijom rezi-stentnih sojeva daljnji su rizični čimbenici za stjecanje infekcije ...