Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sojeva

UTJECAJ RIBOSOMSKIH MUTACIJA NA BAKTERIJSKI RAST I ...

Dunja Gamilec i Iva *}ivalji** UTJECAJ RIBOSOMSKIH MUTACIJA NA BAKTERIJSKI RAST I REZISTENCIJU NA AMINOGLIKOZIDNE ANTIBIOTIKE Rezistencija bakterija na aminoglikozidne antibiotike postaje sve ve**i problem u lije*enju infekcija, zbog pojave patogenih sojeva bakterija koje su razvile novi mehanizam ...

Suggested tender for National Reference Laboratories in Serbia

Ekspertiza : 1.1 Identifikacija i tipizacija sojeva: - Potvrda identifikacije i tipizacija uobičajenih sojeva. Referentne laboratorije ne bi trebalo da se bave identifikacijom uobičajenih sojeva (već samo potvrdom) i rutinskom seroIoškom dijagnostikom, osim u nekim posebnim slučajevima - ...

Rezultatet finale te OMK 2011

Dardan Sojeva, Ferizaj 5. Riad Asllani, Skenderaj Klaset e 11-ta: 1. Shqipron Shala, Peje 2. Ardit Ramadani, Ferizaj 3. Zoje Selimi, Malisheve 4. Daline Vranovci, Ferizaj 5.

MEDICINSKI GLASNIK

... Smilja Kalenić 40 Antibiotic resistance of coliform bacteria from community-acquired urinary tract infections in the Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina Selma Uzunović-Kamberović, Mersiha Odobašić, Azra Husković, Aida Hutinović, Nermin Ibranović 46 Karakterizacija ESBL-producirajućih sojeva ...

Telitromicin - novi ketolidni antibiotik

Afinitet telitromicina za 50S pod-jedinicu ribosoma bakterijskih sojeva osjetljivih na eritro-micin 10 puta je ve}i od afiniteta eritromicina A, a prema sojevima rezistentnim na eritromicin Atelitromicin pokazuje 20 puta ve}i afinitet [4, 5].

Bakterijske bolesti Shema

Serotipizacija sojeva listerije u samim počecima izvođena je postupkom aglutinacije, a kasnije i reakcijom vezanja komplementa. Seeliger je 1939. i 1940. godine dokazao

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

U našoj zemlji postoji više sojeva pramenke, koji se međusobno razlikuju po veličini, prinosu, kvalitetu i boji vune. Zajedničke eksterijerne odlike svih sojeva pramenke su: duga i uska glava, ovce su šute, ređe rogate, ovnovi su po pravilu rogati.

Infekcija humanim papilomavirusom i karcinom vrata maternice

Upravo je ova spoznaja omogućila stvaranje cjepiva protiv nekih sojeva HPV-a (23). Replikacijski ciklus virusa počinje infekcijom bazalnog slo-ja epitelnih stanica, i to vezanjem za staničnu membranu HPV-a.

Osma konferencija polaznika Istra ivačke stanice Petnica ...

Antibiogram testom poređena je antibiotska osetljivost sojeva Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus epidermidis koji su rezistentni na biocide triklosan, hlorheksidin glukonat i benzalkonijum hlorid i sojeva P. aeruginosa i S. epidermidis koji su osetljivi na date biocide.

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE - MATICA SRPSKA ...

Ukupno je izolovano 55 sojeva Campylobacter jejuni i Campylobacter coli,24 soja su bila poreklom od qudi, 16 poreklom od brojlera i 15 sojeva poreklom iz