Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sojeva

Biološka obrada otpadnih voda – anaerobni procesi

Methanococcus (više sojeva), Methanomicrobium (više sojeva), Methanogenium (više sojeva), Methanospirillium hungatei, etc. ≈ 10 8 ml

laboratoriju Mr sc Maja Ostojić

Hranjive podloge  Testiranje sterilnosti Mogućnost porasta . test sojeva  Selektivnost  Inhibicija  Biokemijske osobine

REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE NAJVAŽNIJIH BAKTERIJSKIH ...

U Hrvatskoj udio E. coli sojeva koji produciraju ESBL iznosi 2%, a velik broj njih izoliran je u djece dojenačke dobi, sugerirajući rodilišta kao moguće mjesto akviriranja rezistentnih sojeva.

The influence of lactulose on growth and survival of ...

Grafikon 1: Vrijeme fermentacije sirutke bez (□), te sa 5 (■) i 10 (■)g/kg dodatka laktuloze primjenom sojeva Lactobacillus acidophilus La-5 (a) i Bifidobacterium lactis BB-12 (b) Fig. 2: Changes in the pH-value of whey without (□), with 5 (■) and 10 (■) g/kg addition of lactulose during ...

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE

BIOLOŠKA I MOLEKULARNA DETEKCIJA STVARANJA SIRINGOMICINA NEKIH SOJEVA Pseudomonas syringae ..... 49 12.

UČINKOVIT : INOVATIVAN : SNAŽAN : STABILAN : SIGURAN ...

UČINKOVIT : INOVATIVAN : SNAŽAN : STABILAN : SIGURAN : PRAKTIČAN jedini probiotik s kombinacijom 5 sojeva koja ima klinički dokazan učinak na oporavak crijevne mikroflore kod AAD jedinstven sastav ‡ čiste Lactobacillus i Bifidobacterium kulture ‡ HOWARU ® restore 20 milijardi ...

UNIVERZITET U BEOGRADU

Ispitivanja biohemijskog polimorfizma proteina krvi, takođe ukazuju na postojanje visokog stepena genetske varijabilnosti između sojeva. Eksterijerne i proizvodne karakteristike pramenke su odraz loših uslova pod kojima se ova ovca gaji u brdsko-planinskim predelima sa ekstenzivnim stočarstvom.

INFEKCIJE GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA I ALERGIJSKI RINITIS

Odlaganje antibiotske terapije se ne preporučuje kod dece koja su u skorije vreme primala antibiotike i koja u osnovi već imaju neko oboljenje, jer je kod njih bolest po pravilu invazivnija, a moguće je i postojanje rezistentnih sojeva.

ZNANJE O INTRAHOSPITALNIM INFEKCIJAMA UČENIKA SREDNJE ...

Istovremeno je bio cilj potvrditi hipotezu da su sojevi najčešće izolovanog mikroorganizma na nekoj klinici istovremno više rezistentni od sojeva istog mikroorganizma izolovanog sa drugih klinika.

Jubilej 50 godina Instituta Temerin

Velhner Mirjana, Veselinović Sne ana, Kosovac A., Beretka L., Marošičević P., Pap-Boda Eva (1985): Biološke osobine nekih terenskih sojeva virusa atipične kuge peradi sa izra enim neutropizmom.