Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spotkali

First-Year Polish

Retelling in past perfective tense: Pan Karol i pani spotkali si´ na ulicy i przywitali si´. Pani Mari zapyta∏a jak pan Karol si´ ma, a on odpowiedzia∏, ˝e dobrze.

ROCZNIK PLESZEWSKI

Prezesem Stowarzyszenia jest Mieczysław Kołtuniewski, a przewodniczącym komisji Andrzej Borkowski. 03.12 W sali Urzędu Stanu Cywilnego w pleszewskim ratuszu Burmistrz MiG i Przewodniczący Rady Miejskiej spotkali się z osobami wyróżnionymi odznaczeniem „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy ...

New Board Congratualtions to Andrzej

W sobotę 16 czerwca, członkowie SW spotkali się w Ratuszu z prezydentem miasta Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Dość nietypowym elementem obchodów była inscenizacja "zadymy"na pl. Wolności, gdzie odtworzono walki uliczne między ZOMO a demonstrantami.

Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy ...

Niemal wszyscy lekarze pracujący w otwartej opiece zdrowotnej spotkali się z szantażem w miejscu pracy (80%) ze strony pacjentów oraz używaniem przez nich podniesionego głosu (90%).

ROCZNIK PLESZEW SKI

25 spotkali się z Zastępcą Burmistrza Czesławem Skowrońskim, a także przeglądali XIX wieczne księgi meldunkowe, w których wielu z nich znalazło swoje nazwiska. 02.07 Samorząd Miasta i Gminy wprowadził system zbiórki przeterminowanych leków.

Protection of Horsehoe Bats summer collony in Parich Church ...

W dniu 22 wrze*[nia w Bukowcu spotkali si** przedstawiciele organizacji, ktÛre zwi**zane s** z ochron** Podkowca ma*Bego na tym terenie i bra*By udzia*B w niniejszym projekcie; - Parafia Rzymskokatolicka w Bukowcu - Proboszcz x.

Spotkajmy się we Wrocławiu Nr 3/2008 (23)

Professor Siegel frequently uses this story as an example for young colleagues and urges them to overcome the reluctance and just ask their more senior colleagues about the research problems and difficult THEY HAVE MET IN WROCŁAW SPOTKALI SIĘ we WROCŁAWIU Organizatorem 9th European Biolog ical ...

Inside this Issue:

Wszy-scy kucharze spotkali sie w sobote przed impreza, poswiecajac caly dzien na przygotowanie miesa, sera I roznego rodzaju pierogow. Mike I Dana C przygotowali przepis na na ciasto oraz potrojyny ser, mieso I grzyby, ktore byly pozes-tunkiem.

Na pla¿y, nad jeziorem

Czy nie spotkali¶my siê na pla¿y ostatniej nocy? There was no one else on the beach. Nie byøo nikogo innego na pla¿y. at the seaside, by the seaside = nad morzem I bought a house by the seaside.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Pierwsze ...

Poznali pracę dziennikarza prasowego i spotkali się z dziennikarką lokalnej prasy „Nowiny Zabrzańskie”. Pod opieką nauczyciela zredagowali gazetkę klasową „Pierwszaki”.