Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stopala

PREGLEDNI ÈLANCI REVIEWS

3 Hrvat. Športskomed. Vjesn. 2008; 23: 3-10 Primljeno 15. 02. 2008., prihvaæeno 02. 06. 2008. SA ETAK Plantarni fascitis spada u sindrome prenaprezanja,a oèituje se pojavom boli u podruèju medijalne kvrge petne kosti i / ili uzdu medijalnog uzdu nog svoda stopala.

080126 Kidney Failure ED

• oticanje šaka, lica ili stopala • promjene učestalosti mokrenja • osjećaj velike premorenosti ili iznemoglosti • glavobolja i zbunjenost

PREGLEDNI »LANCI REVIEWS

Me﷿u vanjskim Ëimbenicima uzroka nastanka sindroma prenaprezanja svakako su najznaËajniji poremeÊaji biomehanike donjeg ekstremiteta i to opet prvenstveno poremeÊaj biomehanike samog stopala i njegove statiËke i dinamiËke funkcije.

PERIFERNA NEUROPATIJA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Bolesnici su obradjeni laboratorijski - merena je brzina sedimentacije eritrocita (SE) , kao i rendgenski - urađene su standardne radiografije šaka i stopala, ultrasonografski.

BEAUTY & SPA HOTEL EDEN

MANICURE AND PEDICURE MANIKURA I PEDIKURA SPA MANICURE 60 min 200 Piling ruku, oblikovanje noktiju i hidratacija ko e Hand-skin peeling, nail shaping, skin hydration SPA PEDICURE 60 min 200 Piling stopala, oblikovanje noktiju i hidratacija ko e Feet-skin peeling, nail shaping, skin hydration SPA NAIL 20 min ...

z Sedalnipredeo ( regio glutealis )

A. Dorsalispedis A. Tibialis posterior A. Plantaris medialis A. Plantaris lateralis A. poplitea arteriogram Površne vene donjeg ekstremiteta Venae superficiales membri inferioris z Površne vene stopala z V. Saphena magna z V saphena parva Površne vene stopala

Samokontrola kod dijabetičara Self control in diabetics

U prevenciji ulceracija i drugih lezi-ja stopala edukacija bolesnika ima primarnu ulogu, a obuhvata instrukcije o higijeni stopala, značaju i potrebi dnevne inspekcije stopala, instrukcije o sigurnoj obući i potrebi hitnog liječenja novih lezija (12, 13).

POJAVA VIRUSA EV71 KOJI IZAZIVA BOLEST RUKU, STOPALA I USTA U ...

POJAVA VIRUSA EV71 KOJI IZAZIVA BOLEST RUKU, STOPALA I USTA U NR KINI Svjetska zdravstvena organizacija je obavijeötena od Ministarstva zdravlja NR Kine o pojavi virusa EV71 u gradu Fuyang (Fujang), provinciji Anhui koji je do sada usmrtio 22 djece, dok je preko 5000 zaraûeno, od čega je 50 u ...

spa centar Coner | Katalog usluga

SPA njega stopala (jagoda, citrus, papaja, espresso, zeleni čaj) / SPA foot care (strawberry, citrus, papaya, espresso, green tea) (85') 190 Razmazite svoja stopala luksuznom njegom (piling, maska, njega, masaža, lakiranje) / Cosset your feet with luxurious care (peeling, mask, massage, nail polish ) ...

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK ULCERACIJE STOPALA KOD DIJABETI Č ...

www.medfak.ni.ac.rs/amm 19 Originalni rad UDK: 616.379-008.64-06-07:616.147.3-007.64 FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK ULCERACIJE STOPALA KOD