Sputtr.com | Alternative Search Engine

Suunnattu

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma ...

Opinnäytetyön tuloksena syntynyt opas on tiivistetty opinnäytetyön teoriaosasta deduktiivisen sisällönanalyysin avulla ja on suunnattu 1-6-luokkalaisille ja heidän vanhemmille sekä opettajille.

Perhep.iv.hoito osana suomalaista p.iv.hoitoj.rjestelm... N.k ...

Vanhemmille suunnattu kysely toteutettiin case-luonteisena kyselytutkimuksena, johon vastasi 33 perhettä. Tutkimusaineiston analyysissa on hyödynnetty sekä induktiivista että deduktiivista sisällön analyysia.

ELKO Plus/Nattlys/Nattljus/ Yövalo/Night Light

... Light source: White LED's Lifetime: app. 75 000 hours Tekniset tiedot : Käyttöjännite: 12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC Virrankulutus: Noin 30 mA (riippuu valonvoimakkuuden säädöstä) Valonlähde: Valkoista LED-valoa Kestoaika: n. 75 000 tunteja Yövalossa on valkoinen valokeila, joka on suunnattu ...

Agroteknologiaverkosto tutkimuslaitokset

Saavutuksia Saavutuksia Agro-Tupasohjelma avautuu Agro-Tupasohjelma avautuu TEKESissäv 2007 alussa TEKESissäv 2007 alussa Ohjelma suunnattu Ohjelma suunnattu maatalouskonealan maatalouskonealan PK-yritysten PK-yritysten tuotekehitystöiden tuotekehitystöiden rahoittamiseen rahoittamiseen Yleensätällaiset ...

OMISTAJANVAIHDOS TEN JURIDIIKKAA

All rights reserved. 19 Suunnattu osakeanti Oy:lle ei tuloverovaikutusta, oman pääoman lisäys Rahat saa yhtiö, ei merkitystä osakkaille Uusmerkintä on oman pääoman ehtoinensijoitus, ei arvopaperin kauppa => ei varainsiirtoveroa Alihinnoittelun veroriskit Lahjaverotus Ansiotulon verotus ...

Sonja Diallo ja Ritva Näräkkä

strukturoitua ryhmämuotoista tukea ole ennen tätä ryhmää suunnattu läheinen sairastava –pareille. Rakas, Ystävä -ryhmä on näin ollen yhdistyksen ensimmäinen

VANHEMMAT MUUTTUU IHAN KUMMALLISIKS, KUN NE JUO...

Käsikirja on suunnattu ensisijaisesti 10-12-vuotiaille lapsille. Käsikirja sisältää tietoa vanhemman alkoholiongelmas ta , lapsen tunteita käsitteleviä tehtäviä sekä esimerkkejä, kuvia ja sellaisten paikkojen yhteystietoja, joihin lapsi voi ottaa halutessaan itsenäisesti yhteyttä.

INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE

Tällöin hyvän Internet sivun tulee olla juuri käyttäjälle suunnattu, helposti aukeava, selkokielinen, asiallinen ja mahdollisimman kattavasti lisätietoa asiasta tarjoava.

Pikku-kuplat kirja on suunnattu 0-7 -vuotiaitten lasten ...

Pikku-kuplat kirja on suunnattu 0-7 -vuotiaitten lasten ohjaajille. Se sisältää tietoa kes-kushermoston ja aivojen kehittymisestä, lapsen motoriikan ja tasapainon kehittymisestä, ryt-mitajusta sekä musiikin vaikutuksista ihmiseen.

Minna Hakkarainen

Kotiliesi oli perheenemännille suunnattu ammattilehti, jossa varsinaisia kasvatukseen suoraan liittyviä artikkeleita oli melko niukasti. Meidän Perhe – lehti taas on vanhemmille suunnattu kasvatuslehti, joka pursusi kasvatukseen liittyviä teemoja.