Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tehnologije

Potrošnja energije u svijetu 1998

NEKE NOVIJE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Prof. dr. Alija Leki}, Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 9, 71000 Sarajevo, e-mail: alilekic@yahoo.com PREGLEDNI RAD REZIME U radu su ukratko opisane neke od novijih energetskih tehnologija: sagorijevanje u fluidiziranom sloju pod pritiskom ...

HEADLINE FUTURA BOOK 14PT

FACT SHEET HP IPG Introduces 10 Industry-First Innovations This Fall 2010, HP unveils ten industry-first innovations pairing next-generation products and brand-new technologies to bring industry-first printing solutions to the forefront for all customers - from consumers to business customers to ...

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA KONSTRUKCIJE I CAD ...

Interna evaluacija stanja za 2007. godinu na Mašinskom fakultetu u Zenici 101 UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA - Mašinski fakultet--Faculty of Mechanical Engineering-Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije - Chair for constructions and CAD technologies tel. + 387 32 449 125, fax ...

Table of Contents 233-552

„Savremene tehnologije kombinovanog transpor-ta“ Davidović Branko, Beograd 2000. 5. „Integralni transportni sustavi i robni tokovi Marković Ivo, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

itsvetovanje.si - Performance Monitoring and Tuning

itsvetovanje.si, Informacijske Tehnologije, Andrej Fink s.p. Copyright©2010 itsvetovanje.si,Andrej Fink s.p.Vse pravice pridržane. Mode Mode Description Description S S Share Share used for reading used for reading X X Exclusive Exclusive typically used for writing typically used for writing U U ...

Applying Ethernet in public access telecom networks

33* Revija19/2006/2 *Ericsson*Nikola*Tesla* Ozren Kopajtić: Primjena tehnologije Ethernet u izgradnji javnih pristupnih telekomunikacijskih mreža (33-53) Ozren Kopajtić Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Hrvatska Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Croatia Ozren Kopajtić Ključne riječi ...

MARKETING INFORMACIONI SISTEMI MARKETING INFORMATION SYSTEMS

MARKETING INFORMACIONI SISTEMI MARKETING INFORMATION SYSTEMS MA JOVANA PRAŢIĆ Fakultet za menadţment Novi Sad BRANKO BUKVIĆ Fakultet za menadţment Novi Sad VLADIMIR TORBICA Fakultet za menadţment Novi Sad MR IVAN ŠĆEPANOVIĆ Fakultet za menadţment Novi Sad Rezime: Internet i IT tehnologije uopšte ...

Ime i adresa

Životopis Dr. Sc. Zvonimir Koporc 3 9/1996-5/1997 diplomski rad: Enzymatical synthesis of xylitol BOKU (Universität für Bodenkultur Wien) , Beč, Austrija/EU, Institut Prehrambene tehnologije i Biotehnologije (Institut für Lebensmitteltehnologie und Biotechnologie) znanstveni tim Univ.Prof.Dr.Klaus D ...

itsvetovanje.si - SQL Server Architecture

itsvetovanje.si, Informacijske Tehnologije, Andrej Fink s.p. Copyright©2010 itsvetovanje.si,Andrej Fink s.p.Vse pravice pridržane. Login Authentication, Database User Accounts Windows NT Verifies Password Windows NT Verifies Password SQL Server Verifies Password SQL Server SQL Server SQL SQL ...

BOOK OF ACCEPTED ABSTRACTS - PART I ZBORNIK PRIHVAĆENIH ...

Velika Plana, Srbija 18 UTICAJ NESAHAROZNIH JEDINJENJA NA RASTVORLJIVOST SAHAROZE I REOLOŠKE OSOBINE MELASE Jasna GRBIĆ*, Rada JEVTIĆ-MUČIBABIĆ*, Stevan RADIVOJEVIĆ*, Tatjana KULJANIN**, Gordana KOPRIVICA**, Nevena MIŠLJENOVIĆ** * Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije u ...