Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tehnologije

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL ...

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LIGNITE ... Materiali in tehnologije / Materials and technology 44 (2010) 5, 271–275 275

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA IVILSKA TEHNOLOGIJA BIOTEHNOLOŠKA PROIZVODNJA: ČAJ Marjan RENER, Tanja RO MAN, Nada SOVINC, Tanja SRAKA (študentje tretjega letnika študija ivilske tehnologije) prof. dr. Peter Raspor in asist. dr. Maja Paš (mentorja) Ljubljana, 2002 ...

Evolucija radijske pristupne mreže u mobilnim sustavima ...

Evolucija HSPA (eHSPA) tehnologije Daljnja unaprjeđenja koja dolaze s verzijom 7 3GPP speci-fikacija, u potpunosti mogu iskoristiti potencijal HSPA kao najjače danas dostupne mobilne tehnologije, zadržavajući svoj položaj kroz glatku evoluciju sustava.

V O D I Č / G U I D A N C E

Studij prehrambene tehnologije Ovaj studij je također utemeljen na principima Bolonjske deklaracije. Poslijediplomski studij Na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Ekonomski odr iva poljoprivreda" Fakultet obrazuje stručnjake iz područja agroekonomike.

MASINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

CAx tehnologije; Tribologiju, revitalizaciju, rein.zinjering i odrZavanje; MenadZroent kvalitetom i ekoloske: tehnologije . Pored osnovnog zadatka Savetovanja - upoznavanje se trenutnimstanjem istrazivanja u

ATERIALI MATERIALS AND TECHNOLOGY EHNOLOGIJE

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY VSEBINA / CONTENTS LETNIK / VOLUME 42, 2008/1, 2, 3, 4, 5, 6 2008/1 A failure criterion for single-crystal superalloys during thermocyclic loading

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

Pomou GIS tehnologije mogu se ć pratiti pozicije opreme: bagera, traka, vodosabirnika, bunara, zatim stanje radova na etažama, odlagalištima jalovine, deponijama uglja itd.

PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA

Sa etak U članku se s translatološkog i komunikološkog aspekta analizira intenzivna i revolucionarna strategija razvoja informacijsko-digitalne tehnologije i njezin utjecaj i primjena u području prevoditeljske struke.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Biotehnološka proizvodnja portskih vin, Biotehniška fakulteta, Študij živilske tehnologije, 2003. 2 . POVZETEK . Porto je naravno, bogato, stabilno vino predelano iz grozdja, ki raste na območju Doura na

PERSPEKTIVE RAZVOJA ZEMALJA U TRANZICIJI

Economic Annals no 165, April 2005 - June 2005 185 Bogdan Ili} * PERSPEKTIVE RAZVOJA ZEMALJA U TRANZICIJI DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF TRANSITIONAL COUNTRIES APSTRAKT: Krajem XX veka dolazi do afirmacije i razvoja informati~ke tehnologije, a time i do transformacije industrijske u informati~ku ...