Sputtr.com | Alternative Search Engine

Turizma

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE NOVI BEČEJ ANALIZA I ...

Analiza i ocena vrednosti turističkih potencijala opštine Novi Bečej SADRŽAJ SADRŽAJ ..... 1

Studija održivog turizma i

Studija odr ivog turizma i eliminacije siromaštva Izvještaj Sektoru za medjunarodni razvoj April, 1999. Deloitte iied ODI & Touche Studija odr ivog turizma i eliminacije siromaštva 1

Design Hotel Lone

Na taj način smo stvorili autohtoni, ali istodobno i moderni turistički proizvod koji u stvarnost pretvara viziju budućnosti razvoja destinacije Rovinj, a vjerujemo i jedini mogući održivi smjer razvoja hrvatskog turizma.

MARKETING STRATEGIJA TURIZMA VOJVODINE

Istraživačko razvojni projekat „Marketing strategija turizma Vojvodine" ima za osnovni cilj da sagleda stanje i perspektive bržeg uključivanja Vojvodine kao turističke destinacije na domaće i posebno medjunarodno turističko tržište.

Contribution of tourism to sustainable development of local ...

SAŽETAK Doprinos turizma održivom razvoju lokalne zajednice na primjerima Alanye i . Dubrovnika . Mediteran je najatraktivnija i najveća turistička regija na svijetu, koju je u 1990. godini posjetilo

Univerzitet Singidunum Fakultet za turistički i hotelijerski ...

specijalne 'niše' proizvoda, omogućiti reintegraciju njenog turizma u evropske turističke tokove kroz ponovno uspostavljanje poslovne saradnje sa organizatorima putovanja, od kojih je većina, već

NACIONALNA STRATEGIJA

þke ponude (razvoj sportskog i drugih vidova turizma, posebno na sjeveru Republike) u funkciji SURGXåHQMD VH]RQH kvalitetnije ponude i privla

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA BOTOVO ...

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka botovo - zagreb - rijeka nova Željezni Čka pruga gospodarskog razvitka u funkciji prometnog i republike hrvatkse

LP bilten

Iz toga je razloga, i u okviru aspekta stabilnosti jugoist oËne Europe, NjemaËko druπtvo za investicije i razvoj, Köln (DEG) •po nalogu Saveznoga ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj, Bonn/Berlin (BMZ) i •u suradnji s Ministarstvom turizma u Zagrebu razvi-lo Masterplan za turizam ...

SI-1409

Mjesečnim izvještajem statistike turizma obuhvaćene su sve vrste objekata za smještaj. To su kolektivni smještajni kapaciteti, kojima pripadaju hoteli, aparthoteli, hotelska naselja,