Sputtr.com | Alternative Search Engine

Udele

SEZNAM UDELE ENCEV / LIST OF PARTICIPANTS

microsoft word - pisprog2007posvet05udelezenci_24052007.doc. 5. posvet acs in mednarodna poslovna konferenca / 5 th acs convention and international business conference 29. maj 2007 / 29.

(Microsoft Word - 04 DR11 NOR4 - kon\350ni kon\350ni)

08:00 - 10:00 Prijave, pla*ilo štartnine 10:30 - 10:45 Briefing udele encev 10:45 - 12:00 VIP udele enci, rebajo jadrnice, na katerih bodo 7.

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Program bo uspešen, če bo ciljna javnost dovolj ozaveščena, da se bo presejanja udele ila. ABSTRACT Keywords: colorectal cancer, screening, prevention, raising public awareness, polyp, colonoscopy The article summarises main facts on program Svit - Slovenian State Population Based Colorectal cancer ...

DRUGO OBVESTILO KEKS . .T.

Odpoved udele`be / Cancelation V primeru, da æelite odpovedali udeleæbo, morate o tem pismeno obvestiti organizacijsko pis-arno kongresa. Kotizacijo bomo povrnili v primeru odpovedi pred 15.4. 2005, zmanjπano za administrativne stroπke v viπini 10.000 SIT.

Particularism - Partikularizem

Na konferenci je sodelovalo e več kot 200 aktivnih udele encev. Prva konferenca v poletju 2003 je bila osredotočena na Konekcionizem in filozofijo duha, sledile pa so naslednje: Etika in politična filozofija (1994), Metafizika (1995), Resnica (1996), Modalnost (1997), Nejasnost (1998 ...

PROGRAM XVIII. SIMPOZIJA O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH IVALI ...

PROGRAM XVIII. SIMPOZIJA O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH IVALI Simonov zaliv, 18. - 19. marec 2005 * ETRTEK, 17. 3 .2005 18.00 - 19.00 prijava udele encev PETEK, 18.

COLOUR SALON

Pristojbina za udele`bo zna{a 1500 SIT za eno ali obe kategoriji /A in B/. S tem je zagotovljena po{tnina za obvestilo o izidih, vra~anje del in po{iljanje kataloga.

PROGRAM IN ZBORNIK PRISPEVKOV Programme and Proceedings

Hotel Golf, Bled, 9. in 10. oktober 2009 1. ZAZDRAVLJENJE BOLE#INE KONGRES SLOVENSKEGAZDRU ENJA z mednarodno udele bo SIMPOZIJEM O KLINI#NI NEVROFIZIOLOGIJI BOLE#INE s 25. predavanjem v spomin dr. Janeza Faganela s pridru enim Golf Hotel, Bled, Slovenia, 9-10 October 2009 and 1 for Pain ...

SUMMARY OF MAJOR CASES

SUMMARY OF MAJOR CASES FOR THE WEEK OF 6/2/2008 DATE: 6/6/2008 DEFENDANT: Yolanda Udele Godbott DOB: 9/29/1971 CITY/RESIDENCE: North St Paul, MN AGENCY: Washington County Sheriff's Office CHARGE: I: Issue Dishonored Check-Value More Than $500 DATE: 6/3/2008 DEFENDANT: William Vladimir Bydzovsky ...

LJUBLJANA CONFERENCE Rehabilitating our Common Heritage

LJUBLJANA CONFERENCE Rehabilitating our Common Heritage Ljubljana, Slovenia 6 - 7 November 2009 SEZNAM UDELE ENCEV/ LIST OF PARTICIPANTS/ LISTE DES PARTICIPANTS