Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetni

www.unilj.si Vsebina

Dejavnosti na ravni univerzi, ki so v organizaciji na primer Centra za univerzitetni šport pogosto dopolnjujejo možnosti za udejstvovanje organizirane s strani članic univerze ali oddelkov ter športne in druge lige.

A Grad, T Kiauta and J Osredkar

Address for correspondence: Anton Grad, MD, Univerzitetni kliniini center, Univerzitetna nevroloSka klinika, ZaloSka 7, YU 61105 Ljubljana, Yugoslavia.

Structures of Education and Training Systems in Europe

initial education and training: organisation, funding and quality assurance 1.1 organisation of the initial education and training system vrtci osnovne Šole gimnazije viŠje strokovne Šole univerzitetni programi / strokovni programi tehniŠki / strokovni programi poklicni programi poklicni in poklicno ...

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

233E ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S SUBARAHNOIDNO KRVAVITVIJO RESPONSIBILITY OF A NURSE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SUBARACHNOID HEMORRHAGE Laura Krizman, dipl. m. s. Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo Oddelek za nevrokirurgijo Laura.nina.k ...

Kazalo / Table of contents

V znak odličnega in že tradicionalnega sodelovanja je Igor Bavčar gospe dr. Luciji Čok, rektorici Uni-verze, izročil dragoceno Valvazorjevo Skicirno knjigo, ki jo je Istrabenz, d.d., namenil Univerzitetni knjižnici.

The structure of the European education systems 2010/11 ...

... Şcoala primarĂ gimnaziu an de comple tare Şcoala de arte Şi meseri liceu Şcoala postlicealĂ universitate 4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 3 2 1 5 6 7 8 9 111 21 31 41 5 10 vrtci osnovne Šole gimnazije viŠje strokovne Šole univerzitetni programi / strokovni programi tehniŠki / ...

Bachelor's degree / Licence

... Diplom spetsialista Congo (Popular Rep., Brazzaville ) Licence Rwanda Licence Congo (Democratic Rep.) Licence Saudi Arabia Bachelor's degree Côte d'Ivoire Licence Senegal Licence Denmark Bachelor's degree Singapore Bachelor's degree Egypt Licenciado Slovakia Bakalar Estonia Bakalaureus Slovenia Univerzitetni ...

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

An e Čeh, ing.zoot., dipl.bab. Mateja Pogorelc, dipl.bab. Univerzitetni klinični center Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo anze.ceh@zf.uni-lj.si I ZVLEČEK Ključne besede: Epiziotomija, prvorodnice, porod, dol ina poroda, obseg plodove glavice, plodova te a Eden od kazalcev kakovosti ...

Lisbon 05.02. - 08.02.

Univerzitetni klinični center, velika predavalnica, 16. nadstropje kirurške stolpnice INFEKTOLOŠKI SIMPOZIJ 2009 LJUBLJANA 27.–28. marec 2009; APRIL 2009; 16. ob 9.00

PETRA MOHAR LORBEG [25516]

Ugotavljanje protimikrobne aktivnosti probiotičnega preparata : diplomsko delo, univerzitetni študij = Evaluation of the antimicrobial activity of the probiotic product : graduation thesis, university studies , (Biotehniška fakulteta, Oddelek za ivilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1050).