Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetu

SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

234 Sonja Mijušković Filozofski fakultet Nikšić SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE SOCIOLOGY AT THE UNIVERSITY OF MONTENEGRO ABSTRACT: University as the last stage of the school system is institutionalized form of education, and from a sociological point of view it is an institution of ...

INOVIRANJE KURIKULUMA KAO MEHANIZAM OSIGURANJA KVALITETA ...

inoviranje kurikuluma kao mehanizam osiguranja kvaliteta nastave na studiskom programu graĐevinarstva na dr avnom univerzitetu u tetovu curriculum innovation as a means for providing quality in teaching in the study program of civil engineering by the state university of tetova sulejman meta ...

UGOVOR O STUDIRANJU

Cijene usluga koje se fakturišu usklađene su sa Pravilima o visini naknade za studiranje i cijeni usluga na Panevropskom univerzitetu . Cijene usluga a urira i donosi Upravni odbor a potvrđuje Senat Panevroposkog univerziteta za svaku školsku godinu.

Poslediplomskanastavaiz 

... enu programom ove poslediplomske nastave Ispiti se obavljaju u skladu sa zakonom o Univerzitetu. Posle polo`enih ispita kandidat dobija diplomu MAGISTRA FARMACEUTSKE MEDICINE Napomena: ...

BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2)

ERASMUS MUNDUS ACTION 2 - Basileus III Univerzitet u Novom Sadu - Kancelarija za međunarodnu saradnju 1 BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2) Scholarships for academic exchange between EU and Western Balkans Poštovani, U svojstvu koordinatora programa BASILEUS III na Univerzitetu ...

PRAVILA STUDIRANJA

4 PRAVILA STUDIRANJA ZA DRUGI (II) CIKLUS STUDIJA NA INTERNACIONALNOM BURČ UNIVERZITETU OPĆE ODREDBE Član 1 1) Ovim pravilima bli e se reguliše organizacija i realizacija drugog ciklusa studija i to: ...

Lada Sadiković 

U okviru prvog naučno-istra ivačkog boravka na Univerzitetu „London School of Economics and Politicial Sciences" u Velikoj Britaniji (08.01. -09.02. 2009.) ...

UNIVERZITET U ZENICI: Od predavačke do preduzetničke uloge ...

In other words, all the results of scientific-educational, scientific and research and professi-Osnovni podaci o Univerzitetu u Zenici Basic Information About the University of Zenica Oficijelni logo ...

IEEE Serbia and Montenegro SB Section Congress:

... Conclusions from 13th conference TREND 2007» . 18 45 Prof. dr Zdravko Uskoković, UCG-ETF, Podgorica: «Bolonjski proces na Univerzitetu u Crnoj Gori» . ...