Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uradni

Uradni list RS - 81/2007, Uredbeni del

Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 7. 9. 2007 / Stran 11107 PRILOGA 2 OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1. slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2.

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DAVKA OD DRUGIH DOHODKOV NA PODLAGI ...

... 134 and 135 of the Personal Income Tax Act (Uradni list RS, No 131/06) and Article 4 of the Corporate Income Tax Act (Uradni list RS, ...

Uradni zastopnik za SLO

presek dimenzija li/si profil opomba 165/70r14c 89/87qkc11 power grip 70's 195/70r15c 104/102qkc11 power grip 205/70r15c 106/104qkc11 power grip 215/70r15c 109/107qkc11 power grip 225/70r15c 112/110qkc11 power grip 70's 235/70r16c 110/108qkc11 power grip 265/70r16 112q kc11 power grip 265/70r17 ...

Seznam kratic uporabljenih materialov za potrebe poročanja ...

str. 1/7 Seznam kratic uporabljenih materialov za potrebe poročanja po 21. členu pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS št. 105/2002).

WORLD POPULATION TO EXCEED 9 BILLION BY 2050: Developing ...

PRESS RELEASE Embargoed until 12:00 PM, 11 March, 2009 WORLD POPULATION TO EXCEED 9 BILLION BY 2050: Developing Countries to Add 2.3 Billion Inhabitants with 1.1 Billion Aged Over 60 and 1.2 Billion of Working Age NEW YORK, 11 March (UN Population Division/DESA) - World population is projected ...

Uradni list RS - 17/2006, Uredbeni del

6wudq ***** Št. ***** * 8udgql*olvw* 5hsxeolnh*6oryhqlmh ****=dyrg*]d*yduvwyr*nxowxuqh*ghgl„˛lqh*6oryhqlmh**repr˛-qd*hqrwd*/mxeomdqd**7uÂd„nd****/mxeomdqd ****.rpxqdoqr*vwdqrydqmvnr*srgmhwmh**3 rqryl„nd*****/l-wlmd ****(ohnwur*/mxeomdqd**3(*(ohnwur*/mxeomdqd*rnrolfd**6oryhq-vnd ...

Upravna in druge *lenitve ozemlja RS Administrative and other ...

1964 (Uradni list SRS, št. 30/64), ko je bil med mesta uvrš*en še alec; s tem se je število mest pove*alo na 51. Takšno stanje je ostalo prav do uveljavitve Zakona o postopku za ustanovitev, ...

SLUŽBENI LIST

LUZBENI LIST SOCUAUSTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE POVERLJIVO GLASILO.Službeni list SFRJ" Poverljivo glasilo izlazi po potrebi Petak, 28. mart 1986.

Volvo XC70 Model Year 2007. Full specifications

XC70 SE L UX XC70 SE XC70 SE S PORT The SE offers everything you would expect of an all-road Volvo and more. Leather upholstery and aluminium trim welcome you onboard.

Harmony At Home

Harmony At Home Promising even more style, practicality and performance, Radius HD is a new décor matching series of ultra-compact satellite speakers that replaces the original and