Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verjetno

Permsko-triasna meja ter zgornjepermski in spodnjeskitski ...

Na ozemlju Posavskih gub in vzhodne Slo-venije pa je bilo verjetno kopno. r amov ...

museum news

V nasprotju z Vitom sem dokončala Akademijo likovnih umetnosti in ko je izbruhnila vojna sem bila strokovno verjetno bolj pripravljena, čeprav zagotovo ne tako nadarjena kot Vito.

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 33 - 43

S krmljenjem je verjetno škode mogoče zmanjšati le izjemoma, kadar z njim živali odtegnemo na manj občutljiva območja, sicer pa rabo tega ukrepa zaradi drugih negativnih učinkov v splošnem odsvetujemo.

ENEOLITSKO KOLIŠČE NA LJUBLJANSKEM BARJU AN ENEOLITHIC PILE ...

Masovna drst kra-pov je verjetno omogočila tudi najenostavnejše lovljenje rib z roko, pobijanje s koli, kamni ali drugimi enostavni-mi pripomočki.

DIREKTORJI IN PROCES DELEGIRANJA V SREDNJIH ŠOLAH ...

... ter ih verjetno zaradi tega direktorji manj delegirajo. Ključne besede: poverjanje, management, motivacija, vodenje, etika, delegiranje, proces delegiranja, ...

The Early Roman "Hoard of Vrhnika": A Collection of Finds ...

Glede na prestižnost garniture se zdi verjetno, da je bila last rimskega oficirja. Grafit na podobno luksuzni granituri iz Kalkrieseja nakazuje, da je ta pripadala centurijonu ...

Bacterial indicators of faecal pollution and physiochemical ...

Visoko najbolj verjetno število bakterij (MPN) in prisot-nost fekalnih koliformov in streptokokov v vzorcih vode nakazu-jejo potencialno prisotnost patogenih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo obolenja.

Cernunnos in Slovenia?

Sl. 1: Nagrobnik iz Bele Krajine, verjetno iz Črnomlja : AIJ 492 = RINMS 149 = ILSl 167. a spear in his right hand. Below him three figures are represented: ...

Scientific and technical information on organic farming ...

Analiza temelji pretežno na deskriptorju Organic farming, zato je potrebno upoštevati, da je v zbirki verjetno najti še precej drugih dokumentov, ...

www.unilj.si Vsebina

In če želite trdno zagotovilo, da je Ljubljana zanimiva, lepa in prijazna, vas bo verjetno prepričalo dejstvo, da so vanjo 'zaljubljeni' prav vsi Ljubljančani in, ...