Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verjetno

Tip dokumenta, Tip publikacije = Document Type (DT ...

... / Software/ Sound/ Text ( npr. book, letter, dissertation, poem, newspaper, article )/ Physical Object ( ta tipologija verjetno se ni dokoncna ) . ...

SVETIŠČA OB REKI

Obstoj škofije v Celeji je izpričan vsaj do zadnje četrtine 6. st., verjetno pa je delovala celo še leta 680, ko se je škof Andrej udeležil sinode v Rimu.

KNJIGICA 24.06.05

Po našteti drevesni sestavi je gozd dokaj pester, kljub temu pa je verjetno precej spremenjen. Ljudje so s krčenjem gozdov, s posekom posameznih dreves ...

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

Ledava je vokolici Sotine verjetno epigenetsko nasedla na filitoidne skrilavce, potem ko je odne-sla krovne pliocenske plasti in ne gre za neotektonski dvig.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

Do meseca marca, ko se je verjetno razširil glas o njenem delovanju, se je število obiskovalcev kar potrojilo. Podatki pravzaprav nakazujejo večanje gledanosti v vseh naslednjih mesecih.

Rada bi vam napisala nekaj izkušenj z zdravljenjem raka na ...

Rada bi vam napisala nekaj izkušenj z zdravljenjem raka na osnovi uradne medicine in alternative, ki bi po mojem mnenju (in verjetno mnogih drugih) morali hoditi z roko v roki!

Note sull'area

Te posebnosti so verjetno posledica znatnega bogastva dinarske jamske favne in pomankìjive geoloike in geomorjoloike izoliranosti tega majhnega kraikega obmotja. Dodan je seznam ...

ASSESSING THE WATER RESOURCES POTENTIAL OF THE NILE RIVER ...

... ter da je zelo malo verjetno, da bi se klimatsko nihanje iz za~etka {estdesetih let ponovilo (en sam dogodek vnizu). Geografski zbornik, XXXX (2000) ...

Monte Santo

Dravni arhiv na Dunaju hrani listine o obstoju cerkvice iz 14. stoletja, ki sojo verjetno porušiliTurki leta 1470. 8 Zgodovina Svete Gore / Storia del Santuario di Monte Santo 9 Geschichte von Sveta Gora / History of Sveta Gora.

Festival Ljubljana ustvarja glasbeno zgodovino na Kongresnem trgu

sledila je do danes verjetno najbolj znana upodobitev Ravelovega Bolera (1961). V baletu Ognjeni ptič (1970) koreograf izpostavlja dva prepoznavna elementa: