Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verskeie

SOIL SCIENCE SOCIETY OF SOUTH AFRICA

betrokke by grondondersoeke vir verskeie Staatsbesproeiingskemas, o.a. by Groblersdal, Koedoeskop, Buffelspoort en die Sondagsriviervallei. Met hierdie agtergrond word hy in 1948 as Lektor in Landbouskeikunde aan die pasgestigte

DIRECTORATE: PLANNING AND HOUSING CLERK OF WORKS REF: DPH T11 ...

• Voer tegniese inspeksies aan verskeie projekte toe. • Implimenteer kwaliteit kontrole. • Opstel van spesifikasies vir verskeie projekte • Verskaf en voorsien tegniese kennis aan bestuur en ander insethouers.

GESONDHEIDSRISIKOGEDRAG BY 'N GESELEKTEERDE GROEP ADOLESSENTE ...

Die geldigheid en betroubaarheid van die YRBS is al in verskeie studies bevestig (Brener et al ., 2003; Grunbaum et al ., 2002; Grunbaum et al ., 2004; Kann, 2001; Sussman et al ., 2002).

Handelaars vir So jy dink jy wil ‘n ster wees

tot 15 sept. adams (verskeie) adams & co handelaars (verskeie) bargain books handelaars (verskeie) books@c cna takke (verskeie) central news agency ltd estoril (verskeie) estoril books & stationers exclusive books exclusive - rosebank exclusive books exclusive - cape gate exclusive books exclusive - woodlands ...

Prof Antoinette Lombard

Die navorsing wat prof Lombard tussen 1997 en 2008 doen, lewer 'n bydrae tot die konseptualisering en operasionalisering van ontwikkelingsgerigte maatskaplike welsyn en ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk en dienste in verskeie praktyk- en beleidskontekste.

THE GENEALOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA

Die GGSA maak jaarliks verskeie merietetoekennings om erkenning en ondersteuning te verleen aan uitnemende genealogiese navorsing en diens. A FFILIASIES & S AMEWERKING Die GGSA het formele verbintenisse en werk saam met verskeie organisasies wat vir genealogiese aktiwiteite van belang is: Die Genealogiese ...

QUALITY PEOPLE, QUALITY PRODUCTS

Ons produkte konformeer met nasionale sowel as internasionale spesifikasies en word in verskeie lande regoor die wêreld verkoop soos, Afrika, Verre Ooste, Midde Ooste, Australia and Kanada.

DEWALD VAN NIEKERK PHILOSOPHIAE DOCTOR - A COMPREHENSIVE ...

Die verhoogde klem op die onderwerp deur verskeie streeks- asook nasionale agentskappe het op die tekortkoming van ’n konkrete teoretiese kennisbasis gedui. ’n Behoefte het ontstaan om alle aspekte

Agri SA Mediaverklaring / Media Release

... het op 'n vergadering wat op 14 Januarie 2011 in Maputu gehou is die volgende besluite en/of aksies geneem:  om die naam AgriSaMoz te gebruik;  'n konsepgrondwet opgestel;  'n befondsingsmodel vir die organisasie ontwikkel;  om AgriSaMoz op 26 Mei 2011 in Pretoria te loods waar verskeie ...