Sputtr.com | Alternative Search Engine

Viackr

Nosov· instil·cia s odmern˝m d·vkovanÌm kvapiek pre ...

Pri prvom pou*~itÌ je potrebnÈ s*Ha*e ochrann˝ kryt, f*>a*aku uchopi*e do ruky pod*>a prilo*~enej schÈmy a viackr·t stla*i*e Dr*~ite*> rozhodnutia o registr·cii: spodok n·dobky, k˝m nevystrekne kvapka.

Nosov· aerodisperzia s odmern˝m d·vkovanÌm bez konzerva*n ...

Pri prvom 0,05 g oxymetazolini hydrochloridum (oxymetazolÌniumchlorid) pou*~itÌ je potrebnÈ s*Ha*e ochrann˝ kryt, d·vkovacÌ sprej PomocnÈ l·tky: uchopi*e do ruky pod*>a prilo*~enej schÈmy a viackr·t stla*i*e Natrii dihydrogenophosphas dihydricus (dihydr·t dihydrogÈnfosfore*nanu sodnÈho ...