Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vyvinut

Korelace SYNTAX skóre a sérové koncentrace matrixové ...

SYNTAX skóre bylo následně vyjádřeno pomocí originálního, volně dostupného soft waru vyvinut ého pro účely hodnocení studie SYNTAX. 7 Byla provedena korelace mezi SYNTAX skóre a vybran ými charakteristikami pacientů a dále mezi SYNTAX skóre a hodnotami MMP-3.

Or ganisational*culture: *A*study*of*selected* organisations ...

... který byl vyvinut Udai Pareekem. zpracované výsledky ukazují, že pracovníci exekutivy a ostatní pracovníci vnímají kulturu odlišně.

Arthroscopic Treatment for Calcaneal Spur Syndrome S. STROPEK ...

ké léčbě uvedeného syndromu byl vyvinut artroskopic kou skupinou ortopedů v nemocnici Hermanos Ameijeiras v Havaně (2). Hlavním cílem naší práce je seznámení se s touto

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TRADING SYSTEMS ...

Následne ponúka v˝sledky systémov vyvinut˝ch pomocou danej metodológie a s pouûitím spomínan˝ch postupov. Kľúčové slová: Automatick˝ obchodovací systém.

M ENÍ KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM WHOQOL-BREF U PACIENT S ...

vyvinut instrument s názvem WHOQOL. Tento dotazník vychází ze zkušeností dosavadních mení kvality života. Je používán jako stopoložkový a ...

Revizní operace diafyzárních zlomenin předloktí

... (12, 14). Klepší stabilitě hřebu přispěla změna příčného průřezu hřebu avdalších letech byl vyvinut speciáln ...

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA - JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ...

Ve stejném roce byl vyvinut katetr dvojcestný, který se v téměř nezměněné podobě uţívá dodnes, nejčastěji k podávání parenterální výţivy.

K nabÌdce motorø pro vozy 'KODA OCTAVIA pib˝vÆ nynÌ ...

Tento motor vychÆzÌ z koncernovØ ady motorø a byl vyvinut speciÆlnÏ pro pÌnØ uloæenÌ. PoprvØ se tak v kompaktnÌ tÌdÏ objevuje sØriovÏ vyrÆbÏn ...

Tester oleje TMEH 1

Přístroj byl speciálně vyvinut pro motorové oleje, ale je vhodný také ke kontrole převodových a mazacích olejů. OilCheck je přenosný, ...

Prachy VECTAN pro krátké zbraně a brokovnice

Byl vyvinut pro brokové náboje 12/70 se střelou 24-28 g, ale lze ho pou ít i v. vyvinut pro brokové náboje 12/70 se střelou 24-28 g, ...