Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ychylkuy

Diferenci´aln´õrovnice

Zfyzikyjezn´amo, ÿze vlastn´õkmitymechanick´esoustavyvod-poruj´õc´õmprostÿred´õlzepopsatdiferenci´aln´õrovnic´õprookamÿzitouv´ychylkuy (t), kter´ajefunkc´õÿcasut: d 2 y dt 2 +2a dy dt +! 2 y=0.