Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zastavovalo

Záznam o dopravní nehodě / Traffic Accident Report

Zaškrtněte odpovídající body vozidlo / Circumstances of the accident bylo zaparkováno / was parked/standing rozjíždělo se / was starting/door open zastavovalo / was parking/was stopping vyjíždělo z parkoviště, soukrom. pozemku, polní cesty / was leaving a parking lot, private lot, field ...

Záznam o dopravnej nehode

Vyznačte 1 Vozidlo stálo 1 2 Vozidlo sa pohýnalo 2 3 Vozidlo zastavovalo 3 4 Vozidlo vychádzalo z miesta ležiaceho mimo cesty 4 5 Vozidlo odbočovalo na miesto ležiace mimo cesty 5 6 Vozidlo vchádzalo na kruhový objazd 6 7 Vozidlo išlo po kruhovom objazde 7 8 Vozidlo narazilo do zadnej časti vozidla 8 idúceho ...

euroformuláø o dopravní nehodì CZ

Za‰krtnûte odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjíÏdûlo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo z parkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukromù pozemek, polní cestu 6 vjíÏdûlo do kruh. objezdu 6 7 jelo v kruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu pfii jízdû ...

9525_Zaznam o nehoda

Za‰krtnûte odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjíÏdûlo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo zparkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukrom˘ pozemek, polní cestu 6 vjíÏdûlo do kruhového objezdu 6 7 jelo vkruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu pfii ...

AGREED STATEMENT OF FACTS OF A MOTOR VEHICLE ACCIDENT

Zaškrtněte odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjíždělo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjíždělo zparkoviště, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odbočovalo na parkoviště, 5 soukromý pozemek, polní cestu 6 vjíždělo do kruhového objezdu 6 7 jelo vkruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu při jízdě ...

Záznam o dopravní nehodû

Za‰krtnûte odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjíÏdûlo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo z parkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukrom˘ pozemek, polní cestu 6 vjíÏdûlo do kruh. objezdu 6 7 jelo v kruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu pfii jízdû ...

Záznam o dopravní nehodì

Zaškrtnete odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjí dìlo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjí dìlo z parkovištì, 4 souk rom. pozemku, polní cesty 5 odboèovalo na parkovštì, 5 soukromý pozemek, polní cestu 6 vjí dìlo do kruh. objezdu 6 7 jelo v kruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu pøi jízdì ...

Správa o nehode

Vyznačte 1 Vozidlo stálo 1 2 Vozidlo sa pohýnalo 2 3 Vozidlo zastavovalo 3 4 Vozidlo vychádzalo z parkoviska, pozemku, 4 poľnej cesty 5 Vozidlo odbočovalo na parkovisko, pozemok, 5 poľnú cestu 6 Vozidlo vchádzalo na kruhový objazd 6 7 Vozidlo išlo po kruhovom objazde 7 8 Vozidlo narazilo do zadnej časti vozidla ...

B Záznam o dopravní nehodû B 1. Datumnehody 2. Místo ...

3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo z parkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukrom˘ pozemek, polní cestu

B Záznam o dopravní nehodû B 1. Datum nehody 2. Místo ...

3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo z parkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukrom˘ pozemek, polní cestu