Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zdravljenje

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

65 ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI KRITI^NO BOLNIH GASTROENTEROLO[KIH BOLNIKIH Zvonko Borov{ak Klju~ne besede: sveža zmrznjena plazma, humani albumin, antirombin III, kritična bolezen, gastroenterološka bolezen Izvle~ek.

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

123 Strokovni prispevek/Professional article AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT OF VENOUS THROMBOSIS Jelena Azarija, 1 Polona Peternel 2 1 Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana 2 Klinini oddelek za ûilne bolezni, Univerzitetni klinini ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih bolezni Presentation, diagnosis and treatment of some immunohematologic diseases Peter ^ernel~* MED RAZGL 1998; 37 : 381-390 381 Klju~ne besede hematolo{ke bolezni imunske bolezni avtoimunske bolezni Izvle~ek.

Medicinski 05 12

9:8:B7:G '%%* &+ B:9>8>CH@> B:H:sC>@ &+ >a^V`d"`VkVacV VgiZg^dkZch`V [^hijaV/ oYgVka_Zc_Z o Vdgicd Ykd`gVscd ocdigV_ U^acd egdiZod# @gVi`d edgds^ad#

Gastrointestinal Stromal Tumors: An Update on the Surgical ...

Surgical Therapy for Primary Disease T ECHNIQUE The standard of care and only potentially curative therapy for patients with primary, resectable, locali zed GIST is surgery.

Aljaž Vavpetič

EFT se lahko uporabi za katerikoli primer, vključno z: Depresijo Tesnobo Jezo Bolečino Strahom in fobijami Visokim pritiskom Dihalnimi problemi Travmami Odvisnostjo (kajenje, alkohol, mamila, seks...Omejenimi prepričanji

Zdrav Vestn 2009; 78: I-137–41

I-137 Strokovni prispevek/Professional article ZDRAVLJENJE MOTENJ STATIKE MEDENIČNEGA DNA S POLIPROPILENSKO MREŽICO TREATMENT OF PELVIC ORGANS PROLAPSE WITH POLYPROPYLENE MESH

From: Igor Kononenko

... Matja Lesjak : Za odprt dialog o komplementarni medicini Katarina Velikonja: O Društvu komplementarnega in naravnega zdravilstva Slovenije - KONAZ Marjan Česen: Zdravljenje z zdravili in brez njih Zdenka Dovč: Medicinske sestre in zdravilstvo Urška Lunder: Sporazumevanje in zdravljenje Barbara ...

PROGRAM IN ZBORNIK PRISPEVKOV Programme and Proceedings

1. KONGRES SLOVENSKEGA ZDRU ENJA ZA ZDRAVLJENJE BOLEČINE Z MEDNARODNO UDELE BO s pridru enim SIMPOZIJEM O KLINIČNI NEVROFIZIOLOGIJI BOLEČINE s 25. predavanjem v spomin dr. Janeza Faganela Hotel Golf, Bled, 9. in 10. oktober 2009 Organizatorji: Slovensko zdru enje za zdravljenje bolečine ...

in

Zdravljenje izgubljanja k ostne mase, povezanega z ablacijo hormonov pri moških z rakom na prostati, ki imajo večje tveganje zlomov. Pri moških z rakom na prostati, ki prejemajo zdravljenje z ablacijo hormonov, zdravilo Prolia® znatno zmanjša tveganje zlomov vretenc.